Tiếng Việt | English

14/08/2020 - 07:46

“Đồng chí Lê Khả Phiêu đã góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước“

Ông Trần Đức Lương nhấn mạnh điều này khi đề cập đến những đóng góp của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu trong vấn đề biên giới và mở rộng quan hệ đối ngoại.

"Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là lãnh đạo cấp cao rất có uy tín của Đảng, Nhà nước, cả cuộc đời toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp của Đảng và nhân dân. Trên cương vị người đứng đầu Đảng, Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã góp phần lãnh đạo, chỉ đạo mở rộng quan hệ đối ngoại, khẳng định Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trên thế giới" - nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương nói.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương

PV: Thưa ông, trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ VIII mà ông ở cương vị Chủ tịch nước, điều mà ông nhớ nhất ở Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu là gì?

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương: Tôi được Quốc hội bầu làm Chủ Tịch nước đúng thời gian đồng chí Lê Khả Phiêu được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư. Đồng chí luôn toàn tâm, toàn ý vì sự nghiệp của Đảng và nhân dân. Một con người mà có ý chí quyết tâm không ngừng nghỉ, luôn có nghị lực, sáng kiến để thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ được giao. Tôi cảm ở nhận đồng chí Lê Khả Phiêu tinh thần như vậy.

Suốt cả nhiệm kỳ, mối quan hệ công tác hai bên phải rất chặt chẽ và thường xuyên, nhất là những việc có tầm hệ trọng liên quan đến đất nước và nhân dân. Quan hệ làm việc giữa Chủ tịch nước và Tổng Bí thư có nhiều sự kiện để lại cho tôi nhớ rất sâu.

Tôi lấy ví dụ, ngay sau khi được giao nhiệm vụ không lâu, đề nghị đầu tiên của tôi với Tổng Bí thư và Bộ Chính trị là ra Chỉ thị tổ chức lại phong trào thi đua yêu nước và chuẩn bị tổ chức Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc vào năm 2000.

Đề nghị của tôi trước khi đưa ra Bộ chính trị được Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hoan nghênh. Sau đó có Chỉ thị của Bộ Chính trị về việc đấy. Từ đó trở đi, phong trào thi đua yêu nước trở lại và đến năm 2000 thì tổ chức được Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc với nhiều anh hùng, chiến sĩ thi đua có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp đổi mới.

PV: Quãng thời gian Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đảm nhận cương vị người đứng đầu Đảng cũng là giai đoạn mà Đảng và Nhà nước ta đang đàm phán tích cực với phía Trung Quốc về hoạch định lại biên giới trên bộ. Với tư cách