Tiếng Việt | English

20/05/2019 - 09:58

“Nắm hộ, nắm người” trong quản lý cư trú

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Long An, Công an huyện Thủ Thừa và UBND xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa phối hợp xây dựng kế hoạch điểm phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên lĩnh vực công tác “Nắm hộ, nắm người” tại địa bàn xã.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Theo đó, các đơn vị phối hợp thống kê đầy đủ, chính xác từng hộ dân đang thực tế cư trú tại địa bàn, cập nhật vào sổ danh sách hộ khẩu, nhân khẩu để quản lý theo quy định. Các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra cư trú, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về cư trú. Đồng thời, Công an xã thống kê, cập nhật đầy đủ số lượng nhân khẩu (thường trú, tạm trú, lưu trú) vào sổ danh sách hộ khẩu, nhân khẩu; nắm chính xác 4 biết về đối tượng: Lai lịch; biết mặt; hoàn cảnh riêng biệt; quan hệ gia đình, quan hệ xã hội;...

Để việc triển khai thực hiện kế hoạch có hiệu quả, Công an huyện Thủ Thừa, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh và UBND xã Nhị Thành chọn 3 ấp có tuyến Quốc lộ 1 đi qua, gồm: Ấp 5, ấp 6 và ấp 7 tập trung chỉ đạo thực hiện, sau đó rút kinh nghiệm, nhân rộng các địa bàn khác.

Chủ tịch UBND xã Nhị Thành, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã - Nguyễn Văn Dứt cho biết, Ban Chỉ đạo xã huy động các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, trong đó, trọng tâm là tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của Luật Cư trú, nhất là quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân về cư trú để người dân tự giác chấp hành./.

C.Huấn

Chia sẻ bài viết