Tiếng Việt | English

12/06/2017 - 10:33

Ðối thoại chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Long An phối hợp Cục Thuế tỉnh tổ chức đối thoại về chính sách ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp KH&CN.


Quang cảnh cuộc đối thoại

Trưởng phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, Sở KH&CN - Huỳnh Trung Hòa; Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh - Ngô Thị Phức chủ trì cuộc đối thoại.

Về phía doanh nghiệp KH&CN, có đại diện lãnh đạo và kế toán của 6/8 doanh nghiệp dự hội nghị (Công ty (Cty) TNHH Sinh học Phương Nam, Cty TNHH Tái tạo năng lượng Huyền Năng, Cty TNHH Insulation Thanh Cảnh, Cty CP Cơ khí chế tạo máy Long An, Cty TNHH Cơ khí công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ và Cty TNHH MTV Anh Đào Mỹ Yên).

Mục tiêu của cuộc đối thoại nhằm phổ biến các chính sách hỗ trợ về thuế của Nhà nước đối với doanh nghiệp KH&CN; thảo luận, trao đổi về những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong quá trình thực hiện các văn bản hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và quỹ phát triển KH&CN tại doanh nghiệp KH&CN.

Đại diện Cty CP Cơ khí chế tạo máy Long An có ý kiến, thời gian được hưởng ưu đãi về thuế TNDN ngắn hơn quy định do bị khấu trừ ưu đãi về cổ phần hóa trước đây. Cụ thể, theo Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV, doanh nghiệp KH&CN được miễn thuế TNDN 4 năm và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo nhưng thực tế, Cục Thuế tỉnh xác định doanh nghiệp chỉ được miễn thuế TNDN 2 năm và giảm 50% trong 4 năm tiếp theo. Như vậy, doanh nghiệp KH&CN không được hưởng trọn vẹn chính sách ưu đãi về thuế TNDN.

Đại diện Cục Thuế trả lời, căn cứ vào Công văn số 3591/TCT-CS, ngày 29/10/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn rõ: "Trường hợp doanh nghiệp đã hoặc đang được hưởng ưu đãi theo các điều kiện ưu đãi khác ngoài điều kiện ưu đãi về doanh nghiệp KH&CN thì thời gian ưu đãi thuế TNDN theo điều kiện doanh nghiệp KH&CN phải trừ đi thời gian đã hoặc đang được hưởng theo điều kiện ưu đãi khác (bao gồm cả thời gian áp dụng thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế)".

Đại diện Cty TNHH Cơ khí công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ quan tâm vấn đề sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN để đầu tư đổi mới công nghệ nhưng đến khi chuyển giao cho hoạt động kinh doanh thì phần giá trị còn lại của tài sản cố định phải hạch toán vào thu nhập khác nên Cty không được hưởng ưu đãi về thuế (ăn trước, trả sau).

Đại diện Cục Thuế tỉnh giải thích theo quy định tại Điều 13 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, ngày 28/6/2016: "Tài sản cố định đã được đầu tư từ nguồn vốn của quỹ chưa hết hao mòn, nếu chuyển giao cho hoạt động kinh doanh thì phần giá trị còn lại của tài sản cố định phải hạch toán vào thu nhập khác và phần giá trị còn lại của tài sản cố định đó được trích khấu hao, tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN". Do thời gian hưởng ưu đãi của doanh nghiệp đã hết nên thời gian trích khấu hao ưu đãi không còn. Đối với các doanh nghiệp KH&CN còn thời gian hưởng ưu đãi thì vẫn có lợi trong việc sử dụng quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp.

Đại diện các doanh nghiệp KH&CN khác trao đổi các vấn đề về thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN KH&CN khi doanh nghiệp này đang hoặc đã hưởng ưu đãi thuế của các chính sách khác; cách tính thuế TNDN KH&CN được miễn, giảm trong từng giai đoạn; TNDN cho phần trích lập quỹ KH&CN của doanh nghiệp và một số vấn đề liên quan về thuế khác.

Các thắc mắc của doanh nghiệp được đại diện Sở KH&CN và Cục Thuế tỉnh giải đáp. Tuy nhiên, nhằm thỏa mãn vấn đề khấu trừ thời gian hưởng ưu đãi nêu trên, Sở KH&CN, Cục Thuế tỉnh và các doanh nghiệp thống nhất xin ý kiến Tổng cục Thuế để các cơ quan quản lý Nhà nước điều chỉnh hoặc tiếp tục thực hiện chính sách này cho các doanh nghiệp KH&CN mới phát sinh./.

Phòng QLCN&TTCN
(Sở Khoa học và Công nghệ Long An)

Chia sẻ bài viết