Tiếng Việt | English

24/12/2015 - 11:02

“Quân đội phải đi tiên phong, là chỗ dựa vững chắc của Đảng“

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Quân đội phải đi tiên phong, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, không bị tác động bởi những quan điểm xấu, độc.

Quân đội là lực lượng xung kích trong đấu tranh chống quan điểm sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Đó là khẳng định của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tại "Hội nghị tổng kết hoạt động thông tin, tuyên truyền, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội năm 2015 và triển khai hoạt động thông tin, tuyên truyền về Đại hội XII của Đảng” diễn ra sáng 23/12 tại Hà Nội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất nhận định, năm 2015 là năm có nhiều diễn biến phức tạp trong nước và thế giới, có nhiều ngày lễ lớn của đất nước, diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XII của Đảng… Đây là thời điểm mà các thế lực thù địch đẩy mạnh các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, quân đội với những âm mưu, thủ đoạn thâm độc, trong đó có âm mưu phi chính trị hóa quân đội, xuyên tạc tình hình biên giới Việt Nam với các nước láng giềng...

Trong bối cảnh đó, quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong triển khai hoạt động đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Quân đội đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng trong tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị, các thông tin xấu độc trên mạng internet. Trong đó, các cơ quan báo chí phát thanh, truyền hình trong Quân đội đã tích cực phát huy vai trò của mình, đấu tranh với các quan điểm sai trái, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định quan điểm nhất quán của Quân ủy Trung ương là quân đội phải đi tiên phong, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, không bị tác động bởi những quan điểm xấu, độc.

Để giữ vững bản lĩnh, kiên định trước những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị các đơn vị chức năng trong quân đội đẩy mạnh công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng, đấu tranh bảo vệ Đại hội XII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và Hội đồng nhân dân các cấp; Phải xây dựng tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng trong toàn quân trong sạch, vững mạnh nhằm tăng sức đề kháng; Nhận diện rõ các âm mưu, thủ đoạn, tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội tác động đến cán bộ, chiến sĩ để có giải pháp phù hợp; Phát huy tốt vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các Học viện, nhà trường, các cơ quan báo chí trong biên soạn tài liệu, tuyên truyền về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa./.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không để bị động, bất ngờ

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Không để bị động, bất ngờ 

Chủ tịch nước đề nghị tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT Quân khu 9 để đủ sức hoàn thành nhiệm vụ; nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ.

 Hương Giang/VOV - Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết