Tiếng Việt | English

30/05/2019 - 05:12

10 năm qua, Long An không có vi phạm nghiêm trọng về văn hóa

Đó là nhận định được đưa ra tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Long An chiều 29/5.

Trong những năm qua, đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng phong phú (Đoàn Cải lương Long An phục vụ miễn phí cho người dân tại huyện Tân Trụ)

Theo báo cáo từ hội nghị, những năm qua, đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong tỉnh được cải thiện đáng kể, các giá trị văn hóa mới đang hình thành và phát triển làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 97,5% hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa, 1.019/1.035 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, 118/192 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa và đạt chuẩn văn minh đô thị, 1 huyện được công nhận là huyện văn hóa.

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương (Công trình bê tông hóa đường giao thông nông thôn nhà nước và nhân dân cùng làm tại Hòa Phú, Châu Thành)

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mang lại hiệu quả rõ rệt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương. Nhiều gia đình có điều kiện tốt hơn để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc. Việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ được tăng cường.

Trong những năm qua, ngành Văn hóa tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra văn hóa đối với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật. Nhìn chung, các đơn vị nghiêm túc thực hiện quy định pháp luật, không có vi phạm nào đáng kể gây bức xúc dư luận.

Tuy nhiên, còn một số sản phẩm văn hóa độc hại như sách, báo, tranh, ảnh, băng, đĩa có nội dung phản động, đồi trụy len lỏi vào một số nơi. Các vi phạm trên lĩnh vực văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa còn diễn ra.

Trong thời gian tới, Long An tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, tạo ra những sản phẩm văn hóa chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân./.

Phương Phương

Chia sẻ bài viết