Tiếng Việt | English

10/11/2017 - 19:46

100% chốt dân quân thường trực biên giới đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 10/11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xây dựng, hoạt động các chốt chiến đấu dân quân thường trực biên giới năm 2017.


Chốt dân quân Ngọn Cần Đen - huyện Vĩnh Hưng huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống nơi biên giới

Tỉnh Long An có đường biên giới dài 132,97km, giáp 2 tỉnh Svây Rieng và tỉnh Prây Veng - Vương quốc Campuchia. Toàn tỉnh có 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu quốc gia, 3 cửa khẩu phụ và một số đường tiểu ngạch.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 về xây dựng, hoạt động chốt dân quân biên giới trong tình hình mới, toàn tỉnh xây dựng, kiện toàn được 20 chốt thuộc 6 huyện, thị xã biên giới. Trụ sở của lực lượng dân quân thường trực biên giới, các chốt chiến đấu được xây dựng cơ bản, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng dân quân trên các chốt biên giới được biên chế đạt số lượng và chất lượng. Tỷ lệ đảng viên của các chốt chiếm 34%. Kết quả huấn luyện đạt 75% khá, giỏi; đơn vị đạt khá.

Lực lượng dân quân chốt thực hiện nghiêm công tác phối hợp lực lượng công an, bộ đội biên phòng tuần tra, giữ vững an ninh biên giới. Ngoài ra, các đơn vị dân quân thường trực biên giới tổ chức các hoạt động tuần tra độc lập, theo dõi nắm chắc tình hình, kịp thời báo cáo những thông tin liên quan đến tình hình trên tuyến biên giới với trên 6 ngàn dân quân tham gia.

Ngoài nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng dân quân các chốt làm tốt công tác dân vận giúp dân gặt lúa, làm đường, xây nhà, phòng chống thiên tai và phòng chống cháy rừng. Năm 2017, lực lượng dân quân các chốt giúp dân 750 ngày công lao động, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, giữ gìn an ninh biên giới.

Chốt dân quân Ngọn Cần Đen - huyện Vĩnh Hưng huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu 

Đại tá Trần Văn Trai - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đánh giá cao kết quả xây dựng, hoạt động của các chốt dân quân biên giới, sự quan tâm, chú trọng của chính quyền và nhân dân địa phương trong công tác xây dựng lực lượng dân quân. Yêu cầu ban CHQS huyện nghiêm túc rút kinh nghiệm, phát huy vai trò tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân thường trực biên giới vững mạnh, bảo đảm cơ sở vật chất, sinh hoạt, huấn luyện, đời sống cho lực lượng này.

Đồng thời, triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án, nhiệm vụ được các cấp phê duyệt với lộ trình phù hợp. Lực lượng dân quân thường trực biên giới không ngừng nâng cao nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nghiêm Nghị định 133/2015/NĐ-CP của Chính phủ góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết