Tiếng Việt | English

08/11/2017 - 16:37

Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh

197 chi bộ trực thuộc tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2017-2020

Tính đến nay, 197/198 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh Long An hoàn thành đại hội chi bộ, nhiệm kỳ 2017-2020. Trong đó, có 105 chi bộ bầu cấp ủy, 57 chi bộ bầu bí thư, phó bí thư. Tổng số chi ủy viên là 516 đồng chí, trong đó có gần 30% nữ.


Đại hội điểm ở Chi bộ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc Đảng ủy cơ sở Sở Y tế

Hầu hết các cấp ủy viên trúng cử đều có trình độ chuyên môn đại học trở lên: 1 tiến sĩ, 99 thạc sĩ, 414 đại học,… Đa số cấp ủy viên đều có trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên; trong đó, 160 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Thực hiện chủ trương nhân sự cấp ủy phải gắn với nhân sự trưởng, phó phòng, ban, đơn vị trực thuộc, định hướng đồng chí thủ trưởng đơn vị trực thuộc, trưởng phòng giữ chức bí thư chi bộ, có 487/516 cấp ủy viên là lãnh đạo cơ quan, trưởng, phó phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Trong số 195 bí thư chi bộ, có 169 đồng chí là lãnh đạo cơ quan, trưởng phòng trực thuộc, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.

Ban Thường vụ Đảng ủy khối Các cơ quan tỉnh đánh giá, đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020 bảo đảm mục đích, yêu cầu, nội dung theo quy định. Nhân sự đại hội đúng tiêu chuẩn, trong quy hoạch, gắn với nhân sự chính quyền, nhất là quyết tâm thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư cấp ủy với người đứng đầu phòng, ban, đơn vị trực thuộc./.

Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết