Tiếng Việt | English

05/08/2019 - 09:45

20/38 công trình hoàn thành chào mừng 10 năm thành lập TP.Tân An

Theo UBND TP.Tân An, tỉnh Long An, đến nay, các đơn vị phòng, ban, xã, phường trên địa bàn đăng ký 38 danh mục công trình chào mừng 10 năm thành lập TP.Tân An.

Công trình chào mừng 10 năm thành lập TP.Tân An tại xã An Vĩnh Ngãi

Những công trình này được xây dựng dựa trên nguồn vốn xã hội hóa và ngân sách thành phố. Đến nay, trong 38 công trình, có 20 công trình hoàn thành, đạt 53%, còn 18 công trình đang được các đơn vị tập trung thực hiện.

Đây là những công trình được UBND TP.Tân An phát động để thực hiện phong trào thi đua xây dựng TP.Tân An đạt đô thị loại II vào năm 2019, chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố.

Qua đó, ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Tân An qua 10 năm xây dựng, phát triển; đồng thời biểu dương những thành tựu của TP.Tân An trong sự nghiệp đổi mới./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết