Tiếng Việt | English

04/12/2019 - 16:41

299/306 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hoàn thành đại hội

Đến nay, Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Long An có 299/306 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở hoàn thành việc Đại hội nhiệm kỳ 2020-2023.

Đảng bộ cơ sở Báo Long An đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2023

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023 được cấp ủy Đảng lãnh đạo chặt chẽ. Văn kiện đại hội được các chi bộ chuẩn bị công phu, chỉ rõ những ưu, khuyết điểm, nhất là nêu rõ nguyên nhân chủ quan nhằm đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp sửa chữa, khắc phục và rút ra bài học kinh nghiệm.

Nhân sự nằm trong chi ủy chi bộ được cơ cấu đổi mới, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, chú trọng cán bộ trẻ, nữ tham gia cấp ủy. Các chức danh bí thư chi bộ là những đảng viên nhiệt tình, có trách nhiệm, uy tín cao trong phòng, ban, có khả năng tập hợp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Được biết, Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh Long An được Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh chọn làm điểm tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2023. Dự kiến, đến hết ngày 06/12/2019, 306/306 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở trong khối hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020-2023./.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết