Tiếng Việt | English

23/01/2020 - 09:45

50 mùa xuân thực hiện Di chúc Bác Hồ

Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho nước, cho dân, cho Đảng là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Người, một vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc, dân tộc và nhân loại. 50 mùa xuân trôi qua nhưng bản Di chúc thiêng liêng vẫn còn nguyên giá trị, trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thực hiện thắng lợi con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Ðại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Long An - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ðại biểu tham quan Triển lãm ảnh “Long An - 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khắc ghi lời Bác dạy

Di chúc được Bác viết hoàn chỉnh năm 1969, chứa đựng giá trị nhân văn cao cả, nhắn nhủ tất cả mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, những người có chức trọng, quyền cao của Đảng cầm quyền phải xây dựng, rèn luyện tư chất ở đời và làm người. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán cho rằng, bản Di chúc thiêng liêng của Bác thể hiện tầm tư duy chiến lược, chứa đựng những giá trị to lớn, trở thành tài sản vô giá, là ngọn đuốc soi đường, kim chỉ nam cho hành động của cách mạng Việt Nam đi tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đặc biệt, trong bản Di chúc, Người quan tâm sâu sắc đối với sứ mệnh của Đảng: “Việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng, làm cho mỗi đảng viên, mỗi đoàn viên, mỗi chi bộ đều ra sức làm tròn nhiệm vụ Đảng giao phó cho mình, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân”. Đồng thời, Bác dành tình cảm thiết tha đối với việc “bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau”. Người đề nghị Đảng, Chính phủ cần lựa chọn những người ưu tú trong số những chiến sĩ trẻ tuổi và thanh niên xung phong, cử họ đi học để đào tạo thành “đội quân chủ lực trong công cuộc xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội ở nước ta”. 

“Khắc ghi di huấn của Bác, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức hội nghị, tọa đàm, hái hoa dân chủ xoay quanh bản Di chúc của Bác. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục, củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, Bác Hồ kính yêu, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra” - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Hoàng Đình Cán thông tin.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là dịp để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng nhân dân nghiên cứu, nhận thức sâu sắc hơn về nội dung, ý nghĩa giá trị lịch sử, lý luận, vai trò định hướng của bản Di chúc; đánh giá những kết quả đã làm, thành tựu nổi bật và những hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, sửa chữa qua chặng đường 50 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người.

Làm theo lời Bác dặn

Suốt 50 năm thực hiện Di chúc của Người, nhất là sau hơn 30 năm đổi mới, Long An khắc phục khó khăn, tạo nguồn lực cho phát triển và đạt nhiều thành tựu to lớn. Từ năm 1995 đến nay, mức tăng trưởng kinh tế liên tục tăng qua các năm, từ 7,5% tăng lên 9,41%; thu nhập bình quân đầu người đạt 72,67 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Đặc biệt, qua các lần đại hội Đảng bộ tỉnh đã xác định và triển khai nhiều chương trình đột phá, công trình trọng điểm, mang lại kết quả tích cực, tạo bứt phá, thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh và bền vững. 

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn - Võ Trần Tuấn Thanh chia sẻ: “Là thế hệ kế thừa, nhớ lời Di chúc theo chân Bác, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đặc biệt, thông qua các phong trào hành động cách mạng: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện 562 công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa với tổng trị giá gần 3,2 tỉ đồng”.

Đảng bộ xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An thực hiện Di chúc của Người gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bí thư Đảng ủy xã - Mai Thanh Trúc cho biết: “Làm theo Di chúc của Bác, tinh thần làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên chuyển biến tích cực. Nổi bật trong thực hiện Di chúc của Bác là các tổ chức Đảng tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương,… góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, gặt hái nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước”.

Một mùa xuân nữa lại về, bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị suốt 50 năm qua. Đây là tài sản vô giá trên chặng đường phát triển của quê hương, đất nước, mỗi chúng ta cùng nhớ lời di huấn của Người soi rọi lại bản thân với những việc đã và đang làm để ngày một tốt hơn, nhất là xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện./.

Hữu Bằng

Chia sẻ bài viết