Tiếng Việt | English

09/06/2018 - 15:59

537 thí sinh đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Long An

Sau khi kết thúc 3 môn thi không chuyên gồm: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, chiều 09/6, thí sinh (TS) đăng ký tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Long An bước vào môn thi chuyên.

Thí sinh vào phòng thi

Thí sinh vào phòng thi

Kỳ thi năm nay, Trường THPT Chuyên Long An có 537 TS đăng ký dự thi vào lớp 10. Trong đó, 146 TS thi chuyên Toán, 144 TS thi chuyên Tiếng Anh, 80 TS thi chuyên Hóa học; 65 TS thi chuyên Vật lý, 57 TS thi chuyên Sinh học, 45 TS thi chuyên Ngữ văn.

Môn chuyên Toán, chuyên Ngữ văn, thời gian 150 phút/môn. Môn chuyên Hóa học, chuyên Vật lý, chuyên Sinh học, chuyên Tiếng Anh, thời gian 120 phút/môn. Thời gian tính giờ làm bài là 14 giờ. Các môn thi chuyên, TS làm bài theo hình thức tự luận. Riêng môn Tiếng Anh chuyên được áp dụng các hình thức thi phù hợp để đánh giá 3 kỹ năng nghe, viết, đọc hiểu và phần kiến thức ngôn ngữ.

Thí sinh trước giờ thi

Thí sinh trước giờ thi

Chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Long An năm học 2018 - 2019 là 260 chỉ tiêu. Trong đó, chuyên Toán: 60 chỉ tiêu; chuyên Tiếng Anh: 50 chỉ tiêu; chuyên Vật lý, chuyên Hóa học, chuyên Ngữ văn, chuyên Sinh học: 30 chỉ tiêu/môn; lớp không chuyên: 30 chỉ tiêu./.

Ngọc Thạch

Chia sẻ bài viết