Tiếng Việt | English

11/06/2019 - 18:10

6 tháng đầu năm 2019, Long An liên kết đào tạo 11.271 lao động

Từ đầu năm 2019, toàn tỉnh Long An đã tuyển sinh đào tạo 11.271 lao động, đạt 50,4% kế hoạch, đã giải quyết việc làm cho 17.694 lao động, đạt 58,9% kế hoạch.

Sau đào tạo hầu hết các học viên đã biết vận dụng những kiến thức đã học, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và công việc. Bên cạnh đó, ngành chức năng còn giải quyết bảo hiểm thất nghiệp cho 7.792 người, số tiền chi trợ cấp thất nghiệp 120,5 tỉ đồng, góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định cuộc sống và giúp người lao động tìm việc làm mới.

Các học viên biết vận dụng những kiến thức đã học vào công việc

Trong thời gian tới, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp tục chủ trì triển khai công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo theo nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra; tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, vận động, tuyên truyền tham gia học nghề cho lao động nông thôn, tăng cường kiểm tra, giám sát các lớp đào tạo nghề; tăng cường sự liên kết với các trường cao đẳng, trung cấp và với các cơ sở đào tạo nghề để mở rộng ngành nghề và quy mô đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của người học; theo dõi, kiểm tra thực hiện tốt các chính sách cho người lao động trong doanh nghiệp, người có công, đối tượng chính sách, hộ nghèo, khó khăn góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Đồng thời, triển khai Đề án xã hội hóa Trường trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Long An; triển khai thực hiện đề án xuất khẩu lao động và các nội dung đào tạo nghề nước ngoài đã ký kết./.

Huỳnh Phong

Chia sẻ bài viết