Tiếng Việt | English

14/12/2019 - 08:45

7/8 đơn vị trong Cụm Thi đua số 1 về hoạt động truyền thanh cấp huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2019

Cụm Thi đua số 1 về hoạt động truyền thanh cấp huyện tổng kết công tác thi đua và xét khen thưởng năm 2019. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Long An, Chủ tịch Hội đồng xét thi đua, khen thưởng trong công tác thông tin, tuyên truyền thuộc hệ thống truyền thanh cấp huyện và cấp xã - Huỳnh Cao Chánh cùng các thành viên của Hội đồng dự.

Đài Truyền thanh cơ sở luôn được UBND cấp huyện và UBND tỉnh quan tâm đầu tư thiết bị kỹ thuật 

Cụm Thi đua số 1 về hoạt động truyền thanh có 8 Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh (Trung tâm) huyện - thị gồm: Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Thủ Thừa và Đức Huệ. Năm 2019 do Trung tâm huyện Tân Hưng làm Cụm trưởng.

Năm qua, thông qua sóng phát thanh, các trung tâm có nhiều sáng kiến trong công tác tuyên truyền, xây dựng nhiều tiết mục, chuyên đề, chương trình mới phong phú, hấp dẫn người nghe, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhất là câu chuyện xóm làng.

Hàng ngày, các trung tâm đều bảo đảm sản xuất 1 chương trình phát thanh với thời lượng từ 30 – 45 phút; duy trì đều đặn mỗi tuần có 1 chương trình của Đài Truyền thanh xã - phường - thị trấn phát trên sóng Truyền thanh huyện.

Các trung tâm cộng tác tin, bài cho Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, website Đài Phát thanh và Truyền hình Long An, Báo Long An, trang Thông tin điện tử Sở TT&TT Long An và trang Thông tin điện tử huyện.

Đối với các nhiệm vụ của Sở TT&TT giao, các Trung tâm luôn thực hiện tốt. Công tác quản lý truyền thanh cơ sở ổn định và đi vào nề nếp, bảo đảm công tác tuyên truyền ở cơ sở. Năm 2019, các trung tâm trong Cụm được UBND tỉnh trang bị 41 bộ thiết bị truyền thanh công suất lớn lắp đặt tại trung tâm 41 xã với tổng kinh phí xây lắp trên 7,3 tỉ đồng, đã nghiệm thu và đưa vào hoạt động.

Trong năm, UBND cấp huyện quan tâm đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị kỹ thuật cho Trung tâm và Đài Truyền thanh cơ sở.

Năm 2019, có 7 trung tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm và 1 trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong hoạt động truyền thanh năm 2019. Trong đó, 3 đơn vị dẫn đầu là Vĩnh Hưng, Tân Hưng và Đức Huệ.

Cụm cũng thống nhất xét được tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An cho 3 Trung tâm huyện dẫn đầu và 8 Đài Truyền thanh cấp xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, xét được tặng giấy khen của Giám đốc Sở TT&TT cho 9 cá nhân thuộc Trung tâm cấp huyện có thành tích tốt trong hoạt động truyền thanh, trong đó, đơn vị có số điểm cao nhất cụm có 2 cá nhân./.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết