Tiếng Việt | English

12/08/2019 - 18:20

73 học viên hoàn thành Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn BCH Đảng bộ tỉnh Long An

Chiều 12/8, Học viện Chính trị Khu vực II phối hợp Tỉnh ủy Long An tổ chức bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Long An năm 2019 tại Trường Chính trị tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh phát biểu tại Lễ bế giảng

Đến dự có Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh cùng đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh. 

Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn trao chứng nhận cho các học viên

Lớp bồi dưỡng được khai giảng vào ngày 04/7 với 73 học viên. Hơn 1 tháng học tập, các học viên đã hoàn thành chương trình với 15 chuyên đề: Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác - Lênin; phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh với việc rèn luyện cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; tình hình thế giới có tác động đến Việt Nam; chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, phát triển kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân trong tình hình mới;…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh trao chứng nhận cho các học viên

Phát biểu tại lễ bế giảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chúc mừng các học viên hoàn thành khóa học, góp phần chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông đề nghị mỗi học viên là một nhân tố tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, kiên quyết đấu tranh với các luận điệu sai trái, các tổ chức phản động; trau dồi đạo đức, thực hiện có hiệu quả tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; làm tốt nhiệm vụ cơ quan, đóng góp tích cực, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020;…/.

Song Nhi

Chia sẻ bài viết