Tiếng Việt | English

12/09/2019 - 16:22

99,6% người dân TP.Tân An hài lòng kết quả xây dựng nông thôn mới

Theo UBMTTQVN TP. Tân An, tỉnh Long An, 99,6% người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố.

Nhờ chương trình xây dựng nông thôn mới, nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống cải thiện, phát triển hơn

Việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố năm 2019 được thực hiện từ ngày 28/8 đến 12/9 do Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố phối hợp với các ngành liên quan và UBMTTQVN 14 xã, phường tổ chức khảo sát lấy ý kiến ở 83 khu phố, ấp theo đúng quy trình, hướng dẫn của cấp trên.

Nội dung phiếu lấy ý kiến tập trung vào việc quy hoạch; hệ thống đường giao thông; điện, nước; chăm sóc sức khỏe nhân dân; thiết chế, hoạt động văn hóa – thể thao; cơ sở vật chất trường lớp; hoạt động liên kết sản xuất; hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn; cải cách hành chính, tình hình an ninh, trật tự;… và nhất là tiêu chí đánh giá hài lòng về kết quả xây dựng NTM của thành phố.

Kết quả, tổng số phiếu phát ra là hơn 27.400 phiếu; trong đó người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM của thành phố đạt cao (trên 99,6%).

Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của thành phố, Ban Thường trực UBMTTQVN TP.Tân An đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh Long An thẩm định, kiểm tra và báo cáo kết quả với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Long An và Trung ương công nhận TP.Tân An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Được biết đến nay, 5/5 xã trên địa bàn TP.Tân An được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết