Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 05:21

AMM 48 đoàn kết để đạt mục tiêu Cộng đồng phát triển bền vững

Hội nghị AMM 48 đã kết thúc với những mục tiêu chung về Cộng đồng phát triển bền vững.

Sau 4 ngày họp căng thẳng, Hội nghị AMM 48 cùng các Hội nghị liên quan đã kết thúc vào lúc tối muộn ngày hôm qua, 6/8. Các Bộ trưởng ASEAN đã ra Thông cáo chung khẳng định sự đoàn kết nhấ trí trong việc giải quyết các vấn đề của khu vực cũng như các vấn đề toàn cầu. Mục tiêu xây dựng cộng đồng chung ASEAN sẽ cán đích đúng thời hạn, các kế hoạch kết nối toàn diện và chia sẻ một tầm nhìn chung sẽ không còn xa. Vấn đề Biển Đông vốn luôn taọ ra những nghi kỵ cũng đã được thống nhất tại Hội nghị lần này.

Trong cuộc họp báo kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Anipha Aman cho biết, ASEAN đã đạt được thống nhất trong nhiều vấn đề được quan tâm. Đó là cam kết thực hiện Lộ trình Cộng đồng ASEAN 2009 - 2015 sẽ kết thúc vào cuối năm nay. Với vai trò chủ tịch của ASEAN trong năm 2015, Malaysia tiếp tục hướng tới những ưu tiên thực hiện mục tiêu xây dựng cộng đồng trên 3 trụ cột chính: Trụ cột an ninh chính trị, kinh tế và văn hoá xã hội.


AMM 48 đoàn kết để đạt mục tiêu Cộng đồng phát triển bền vững (Ảnh: Thu Hiền)

Bộ trưởng Anipha cho biết: “Tại Hội nghị AMM 48, tôi hài lòng thông báo rằng Bộ trưởng ASEAN đưa ra được Thông cáo chung AMM 48 với các chính sách và định hướng tương lai cho ASEAN dựa trên 3 trụ cột chính. Và tôi tin rằng đây là một quá trình thảo luận nghiêm túc và cần thiết đối với tất cả chúng ta”.

Trong tất cả các cuộc họp của ASEAN và ASEAN với các đối tác, các bộ trưởng đã khẳng định cam kết của ASEAN là tiếp tục nỗ lực tiến tới xây dựng cộng đồng ASEAN gắn kết với chính trị, liên kết với kinh tế và có trách nhiệm xã hội vào cuối năm nay. Và tầm nhìn ASEAN sau 2015 sẽ định hướng hoạt động của cộng đồng trong 10 năm tới.

Hội nghị cũng thống nhất tầm nhìn sẽ là dựa trên cơ sở những thành tựu đã đạt được, ASEAN sẽ tiếp tục quá trình xây dựng của khối, thúc đẩy quá trình hội nhập sâu rộng, toàn diện hơn, hợp tác chặt chẽ trên mọi lĩnh vực. Cộng đồng ASEAN sẽ thật sự lấy người dân làm trung tâm như đúng chủ đề của năm cuối cùng khi ASEAN tới Cộng đồng chung, đó là “Người dân của chúng ta, Cộng đồng của chúng ta, Tầm nhìn của chúng ta”, tăng cường quan hệ với các đối tác nhằm tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của ASEAN đối với quá trình hình thành cộng đồng, nhưng đề cao vai trò trung tâm của ASEAN, có trách nhiệm trên trường quốc tế, qua đó nâng cao uy tín, ảnh hưởng của ASEAN.

Để bắt đầu thực hiện các kế hoạch cộng đồng sau năm 2015, vào cuối năm nay, Nhóm đặc trách cấp cao của tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 đã được thành lập hồi năm ngoái và đã bắt đầu hoạt động vào đầu năm nay. Các Bộ trưởng ASEAN cũng đã đề cao vai trò của các nước đối tác, thúc đẩy các cơ chế hợp tác ASEAN + 1, ASEAN + 3, Cấp cao Đông Á, Diễn đàn ARF nhằm hướng tới thịnh vượng chung.

Về vấn đề Biển Đông, các Bộ trưởng bày tỏ quan ngại đối với các diễn biến gần đây trên thực địa, ghi nhận quan ngại sâu sắc của một số Bộ trưởng đối với việc tôn tạo bồi đắp ở Biển Đông, xói mòn lòng tin và sự tin cậy, gia tăng căng thẳng và có thể phương hại đến hoà bình an ninh và ổn định ở Biển Đông.

Một trong những điểm mới của thông cáo về vấn đề Biển Đông năm nay, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã nhận định: “Các bộ trưởng kêu gọi các bên phải thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử các bên ở Biển Đông, DOC, cũng như cùng Trung Quốc trên cơ sở thoả thuận gần đây, đi vào giai đoạn mới tham vấn thực chất hơn, trong đó ASEAN và Trung Quốc có thể thảo luận tất cả các yếu tố của Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông , COC, về cơ cấu của COC. Hi vọng với sự nhìn nhận về tầm quan trọng của hoà bình, ổn định, an ninh của khu vực cho tất cả các bên về an ninh, tự do về hàng hải và hàng không. ASEAN và Trung Quốc có thể sớm đạt được những tiến triển trong quá trình tham vấn, thương lượng nhằm sớm hoàn tất COC”.

Bên cạnh Thông cáo chung, các hội nghị cũng đã ra được các tuyên bố chủ tịch của Hội nghị ASEAN + 3, Hội nghị Bộ trưởng Cấp cao Đông Á, Diễn đàn khu vực ARF, và các Hội nghị ASEAN + 1./.

Châu Anh/VOV - Trung tâm Tin
Từ: Kuala Lumpur

Chia sẻ bài viết