Tiếng Việt | English

Chấp nhận kháng nghị, tăng án đối với bị cáo gây tai nạn giao thông

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Long An chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát, tăng án đối với bị cáo gây tai nạn giao thông.