Cần Giuộc nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông

Từ đầu năm đến nay, huyện Cần Giuộc tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, xã 224 tin, bài và 65 văn bản pháp luật.