Tiếng Việt | English

Tàu 383 quyết tâm luyện giỏi, rèn nghiêm

Chúng tôi có mặt tại Quân cảng Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân trong không khí các đơn vị sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua quyết thắng của vùng và tổng kết các mặt hoạt động năm 2018.