Tiếng Việt | English

Bình yên một góc biên giới Thái Bình Trung

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cơ bản được giữ vững, ổn định.