Tiếng Việt | English

02/03/2020 - 21:07

Báo chí phát huy tốt vai trò tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 02/3, Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quí I-2020 với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Bộ trưởng Bộ TTTT, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Nguyễn Mạnh Hùng chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Giám đốc Sở TTTT - Nguyễn Bá Luân chủ trì điểm cầu Long An.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - Nguyễn Bá Luân chủ trì điểm cầu tại Long An

Trong 2 tháng đầu năm 2020, văn bản ban hành được ký số của các đơn vị thuộc Bộ đạt 100%; văn bản được lãnh đạo trực tiếp ký số của các đơn vị đạt 83%. Bước đầu, triển khai gửi, nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản Quốc gia của Văn phòng Chính phủ đến các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố đạt 100%. Có 57 Sở TTTT đã kết nối gửi, nhận văn bản điện tử thông qua Trục liên thông văn bản Quốc gia. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cả nước đạt 11.13%,…

Lĩnh vực báo chí, truyền thông phát huy vai trò tuyên truyền trong bối cảnh người dân và xã hội nói chung có nhiều hoang mang trước sự bùng phát của dịch Covid-19, góp phần tạo sự ổn định xã hội, nâng cao niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Các cơ quan báo chí tuyên truyền kịp thời về công tác phòng, chống của dịch Covid-19; phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền qua các kênh thông tin cơ sở.

Ngoài ra, còn thực hiện tuyên truyền trên mạng xã hội, cổng thông tin điện tử, các trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử thành phần của tỉnh; lập fanpage truyền thông về dịch Covid-19 để cung cấp thông tin chính xác, kịp thời đến người dân.

Đến nay, cả nước có 22 tỉnh, thành phố cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 123 vụ việc vi phạm về cung cấp thông tin sai sự thật đăng tải trên mạng xã hội về dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ TTTT – Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2020 được xác định là năm chuyển đổi số quốc gia, tiếp tục nâng cao thứ hạng Việt Nam, phát triển ICT. Ông đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc bộ tập trung hoàn thành trình Thủ tướng phê duyệt Đề án hỗ trợ báo chí, xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu và Đề án xây dựng Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện hồ sơ danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực TTTT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành; hoàn thành định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất các chương trình phát thanh; định mức đọc, nghe, xem kiểm tra báo chí lưu chiểu; định mức kinh tế - kỹ thuật sản xuất báo in, báo điện tử và trang thông tin điện tử; định mức kinh tế kỹ thuật trong hoạt động xuất bản; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tăng cường sử dụng ký số và gửi nhận văn bản điện tử;…

Hùng Cường

Chia sẻ bài viết