Tiếng Việt | English

08/02/2018 - 12:32

Bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong cải cách hành chính

Sáng 08/02, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Phạm Văn Cảnh chủ trì tại điểm cầu Long An.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Long An

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ – Trương Hòa Bình nhấn mạnh, những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và được người dân, doanh nghiệp, cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Theo Ngân hàng thế giới, môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc so năm 2016, xếp vị trí thứ 68/190 quốc gia và nằm trong nhóm dẫn đầu của các nước ASEAN.

Trong năm 2017, sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp tốt trong công tác kiểm tra của các thành viên Ban Chỉ đạo tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của chính quyền các cấp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính. Tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết giảm đáng kể so với năm 2016.

Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đơn giản hóa giấy tờ công dân có bước tiến rõ rệt, qua đó thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân. Trong năm 2017, có gần 127.000 doanh nghiệp thành lập mới, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cao nhất trong 10 năm qua, đạt khoảng 17,5 tỉ đô la Mỹ.

Bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả  giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính vẫn còn phổ biến ở một số lĩnh vực trọng tâm như đất đai, xây dựng, lao động-thương binh và xã hội; chất lượng văn bản quy phạm pháp luật trên một số lĩnh vực còn hạn chế; việc công khai quy định hành chính, thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của một số bộ, ngành, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện tại một số địa phương chưa được thực hiện đầy đủ…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ – Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phát huy và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, phổ biến, quán triệt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, làm chuyển biến nhận thức trong toàn hệ thống chính trị và bộ máy công quyền, làm cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “cán bộ là công bộc của dân, phải gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước, gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính của bộ, ngành với công tác cải cách hành chính của các địa phương, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong cải cách hành chính của từng ngành, từng lĩnh vực. Qua đó, góp phần cùng Chính phủ hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao với phương châm hành động của năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết