Tiếng Việt | English

30/06/2020 - 20:17

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Long An đổi tên thành Bệnh viện Phổi Long An

Chiều 30/6, Sở Y tế Long An tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về việc đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Long An thành Bệnh viện Phổi Long An.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Long An được đổi tên thành Bệnh viện Phổi Long An

Giám đốc Bệnh viện Phổi Long An - Lê Văn Bảy cho biết: “Ngày 07/10/2002, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định 3414/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Lao và Bệnh phổi trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở Trung tâm Lao và Bệnh phổi hiện có. Theo đó, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi có chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy theo Quyết định số 2053/QĐ-BYT ngày 01/7/2002 của Bộ Y tế với quy mô 70 giường bệnh. Thời gian qua, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh, góp phần tích cực cùng ngành Y tế chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân".

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác khám và điều trị bệnh, ngày 19/5/2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc đổi tên Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành Bệnh viện Phổi trực thuộc Sở Y tế Long An kể từ ngày 01/7/2020.

Bệnh viện Phổi Long An là bệnh viện chuyên khoa hạng III, thực hiện khám, điều trị cho những người mắc các bệnh lao và bệnh phổi trong toàn tỉnh

Theo đó, Bệnh viện Phổi Long An là bệnh viện chuyên khoa hạng III, thực hiện khám, điều trị cho những người mắc các bệnh lao và bệnh phổi trong toàn tỉnh. Bệnh viện hiện có 58 nhân viên y tế (trong đó có 1 Giám đốc và 2 Phó Giám đốc). Bệnh viện có 5 khoa gồm: Khoa Khám bệnh, khoa Lao/HIV, khoa Phổi, khoa Dược-Vật tư y tế, khoa Cận lâm sàng; 3 phòng gồm: Phòng Kế hoạch-Tài chính, phòng Tổ chức-Hành chánh và phòng Điều dưỡng.

Bệnh viện phấn đấu đến năm 2025, quy mô giường bệnh đạt 150 giường nội trú; thành lập mới các khoa chuyên môn: Hồi sức cấp cứu, Chống nhiễm khuẩn và khoa Lao kháng thuốc. Đồng thời, triển khai các kỹ thuật mới như thở máy; nội soi phế quản; bơm rửa khoang màng phổi; sinh thiết phổi, màng phổi; dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết