Tiếng Việt | English

08/12/2015 - 12:12

Bí thư Chi bộ ấp gương mẫu

Ông Vũ Quang Sử được Chủ tịch UBND tỉnh Long An tặng bằng khen cá nhân điển hình thi đua yêu nước của tỉnh giai đoạn 2010-2015.

 

Ông Vũ Quang Sử - Bí thư Chi bộ ấp Hà Tân, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An nhiều năm qua luôn đi đầu trong việc thực hiện nếp sống văn hóa ở khu dân cư, gia đình nhiều năm liền đạt gia đình văn hóa tiêu biểu tại địa phương.

Trong kinh tế, ông bảo đảm thu nhập ổn định cho gia đình hằng năm với khoảng 200 triệu đồng từ 7,5 công đất làm ruộng.

Trên cương vị là Bí thư Chi bộ ấp, ông luôn tích cực tuyên truyền các chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Nhiều năm qua, ông tích cực vận động người dân trong ấp đóng góp xây dựng nhiều công trình như: Hiến đất làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa cầu, Nhà Văn hóa ấp trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền và quà cho các hộ chính sách, hộ nghèo,...

Riêng năm 2015, ông vận động được trên 50 triệu đồng sửa chữa cầu, làm đường và nhiều phần quà cho người nghèo./.

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết