Tiếng Việt | English

10/03/2019 - 15:05

Bí thư Tỉnh ủy Long An: 2019 là năm đột phá về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Phạm Văn Rạnh chỉ đạo, năm 2019 là năm đột phá về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư tại hội nghị chuyên đề về công tác này do Tỉnh ủy tổ chức vào ngày 08/3. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị chuyên đề đã lắng nghe nhiều ý kiến, báo cáo trình bày của lãnh đạo các ngành, địa phương về những vướng mắc trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư như giá đền bù, công tác đền bù chậm, nhiều dự án bồi thường kéo dài, chủ đầu tư không thực hiện dự án,…. Nhiều ý kiến tập trung phân tích đánh giá, làm rõ nguyên nhân, hạn chế trách nhiệm của các ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn tỉnh thời gian qua chưa đạt yêu cầu. Kết quả, tiến độ xử lý vướng mắc giải phóng mặt bằng của một số ngành, đơn vị còn chậm, kéo dài.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đánh giá, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thời gian qua chưa đạt yêu cầu

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đánh giá, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thời gian qua chưa đạt yêu cầu

Tại hội nghị chuyên đề lần này, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, các đơn vị, địa phương, cấp ủy cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế. Từ đó, có giải pháp thực hiện, chấn chỉnh để  tạo sược sự chuyển biến trong thời gian tới. Năm 2019 sẽ là năm đột phá về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Ông đề nghị UBND tỉnh cần phân công, cụ thể hóa nhiệm vụ và chỉ đạo quyết liệt cho từng sở, ngành, địa phương trong thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Những dự án trọng điểm cần xác định rõ yêu cầu, định ra thời gian thực hiện. Các dự án phải thông tin minh bạch về quy hoạch, lộ trình thực hiện, tiến độ để từ đó người dân cùng giám sát và tránh tình trạng thẩm định giá, kê biên kéo dài, dây dưa.

Bên cạnh đó, cả hệ thống chính trị phải vào cuộc tuyên truyền về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo sự thông suốt, đồng thuận thực hiện dự án. Tiếp tục kiện toàn, củng cố Ban Giải phóng mặt bằng, lực lượng kê biên, áp giá bồi thường đất đai đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ; trong thực hiện nhiệm vụ phải chuyên nghiệp, khách quan, trung thực; khi tiến hành xác định giá, thẩm định giá bồi thường giải phóng mặt bằng phải đúng thành phần.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, phải  thường xuyên rà soát nhà đầu tư thực hiện dự án; nếu thực hiện dự án chậm trễ, dây dưa, kéo dài, gây bức xúc thì phải có hướng giải quyết. Quan tâm, chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ bất động sản và xử lý nghiêm những vi phạm. Bí thư, chủ tịch UBND huyện, xã phải thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với dân. Thông qua đó, những yêu cầu chính đáng của người dân phải được giải quyết nhanh chóng, kịp thời.

Giám sát tiến độ thực hiện một số dự án ở huyện Bến Lức trong năm 2018

“Cần giải quyết và thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự ở các dự án. Xử lý nghiêm những hành vi kích động gây mất an ninh, trật tự tại các vùng dự án, cản trở thực hiện dự án. Về phía các cơ quan báo chí trong tỉnh, phải tăng cường tuyên truyền về các dự án, công khai minh bạch các dự án và mạnh dạn thông tin, phản ánh những dự án chậm trễ, dây dưa, kéo dài góp phần giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt kịp thời để có chỉ đạo giải quyết, chấn chỉnh”, Bí thư Tỉnh ủy – Phạm Văn Rạnh chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh nhấn mạnh đây là hội nghị rất quan trọng và nhắc lại yêu cầu: Từ những vướng mắc, hạn chế thời gian qua, đề nghị các sở, ngành, địa phương có giải pháp để chủ động thực hiện. Năm 2019 sẽ là năm đột phá về công tác này./.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2018, có 98 dự án đã triển khai, tổng diện tích đất thu hồi gần 349ha, gần 6.800 hộ bị ảnh hưởng, tổng số tiền chi trả bồi thường, hỗ trợ hơn 1.571 tỉ đồng.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết