Tiếng Việt | English

29/12/2015 - 19:57

Long An

Bí thư Tỉnh ủy Long An đối thoại với người dân về xây dựng cánh đồng lớn

2 năm (2014-2015), toàn tỉnh Long An triển khai 103 lượt cánh đồng lớn với diện tích tham gia ước đạt gần 46.000 ha…


Hơn 100 hộ dân cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã cùng tham gia buổi đối thoại.

Chiều ngày 29-12-2015, Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh có buổi đối thoại trực tiếp với hơn 100 người dân đại diện cho nhân dân 4 xã Tuyên Bình, Tuyên Bình Tây, Vĩnh Bình và Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng cùng đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Báo cáo của UBND tỉnh, trong 2 năm (2014-2015), trên toàn tỉnh triển khai 103 lượt cánh đồng lớn với diện tích tham gia ước đạt gần 46.000 ha.

Trong đó hình thức đầu tư ứng trước vật tư đầu vào và bao tiêu