Tiếng Việt | English

16/10/2015 - 13:08

Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa X - Phạm Văn Rạnh: Tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 thành công tốt đẹp. Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy - Phạm Văn Rạnh đã dành cho phóng viên Báo Long An online cuộc phỏng vấn nhanh.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá khái quát về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020)?

Bí thư Tỉnh ủy Long An khóa X - Phạm Văn Rạnh:

Qua 4 ngày làm việc tí