Tiếng Việt | English

16/05/2018 - 17:30

Bí thư Tỉnh ủy Long An – Phạm Văn Rạnh báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 cho cán bộ chủ chốt

Chiều ngày 16/5, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7, Khóa XII cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 7, Khóa XII

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh báo cáo các nội dung chủ yếu về kết quả của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII như Đề án tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;...

Các đại biểu dự hội nghị

Trong từng nội dung báo cáo, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh tập trung đánh giá kết quả đã đạt, những ưu điểm, tồn tại, hạn chế; phân tích các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong từng đề án.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, sở, ngành, cơ quan, đơn vị cần tập trung nghiên cứu kết quả của Hội nghị Trung ương 7 để phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trước đó, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng, Khóa XII diễn ra từ ngày 7-12/5, tại Hà Nội. Nhiều vấn đề quan trọng được hội nghị xem xét, quyết định. Kết thúc hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, phát huy những kết quả đã đạt, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2018-2019 và những năm tiếp theo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết