Tiếng Việt | English

25/06/2019 - 15:59

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh dự Hội nghị Huyện ủy Đức Hòa

Ngày 25/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức Hội nghị lần thứ 19. UV.BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh đến dự.

Bí thư Tỉnh ủy Long An - Phạm Văn Rạnh đánh giá cao nỗ lực của huyện Đức Hòa trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

Qua 6 tháng đầu thực hiện Nghị quyết Huyện ủy năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội huyện tiếp tục được duy trì, phát triển. Giá trị sản xuất ước thực hiện đạt 14,37%. Tổng diện tích gieo trồng vượt kế hoạch đề ra. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được tập trung lãnh đạo thực hiện, xã Hiệp Hòa được công nhận xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới của huyện lên 10/17 xã, chiếm 58,8%. 

Thương mại - dịch vụ và thu hút đầu tư được quan tâm; quyết liệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Ước tổng thu ngân sách nhà nước trong 6 tháng hơn 464,7 tỉ đồng, đạt 58,55% dự toán tỉnh giao và 52% dự toán huyện. 

Các hoạt động xã hội hóa trên lĩnh vực giảm nghèo, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống nhân dân được chú trọng. Hộ nghèo của huyện giảm còn 0,93%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. 

Trong 6 tháng đầu năm, huyện tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 7 cầu giao thông, 3 cống từ nguồn xã hội hóa. 

An ninh, quốc phòng, nội chính được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, sắp xếp theo đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy, hoạt động đi vào nề nếp.

Đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, huyện còn một số khó khăn, hạn chế như diện tích một số loại cây trồng giảm, chăn nuôi gặp khó khăn do ảnh hưởng của Dịch tả heo Châu phi; tiến độ thực hiện một vài công trình xây dựng cơ bản còn chậm; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, xây dựng, môi trường còn hạn chế;…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn và định hướng về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới; đặc biệt trên lĩnh vực nông nghiệp, giải phóng mặt bằng, thu ngân sách, an ninh trật tự, lấn chiếm lòng lề đường và rác thải,…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh đánh giá cao nỗ lực của huyện Đức Hòa trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019. Đồng thời, ông đề nghị huyện cần lưu ý tập trung thực hiện sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kiểm tra quản lý đất đai, quản lý xây dựng, giải tỏa đền bù, tái định cư, thu gom, xử lý rác thải,… tốt hơn; tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy đề ra và chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới./.

Nhã Phương – Kim Thanh

Chia sẻ bài viết