Tiếng Việt | English

14/06/2018 - 19:59

Sở Tài nguyên và Môi trường:

Biểu dương tập thể, cá nhân học tập, làm theo lời Bác

Chiều 14/6, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Long An tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khen thưởng điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình

Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Sở TN&MT đạt nhiều kết quả quan trọng trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao trách nhiệm, tận tụy phục vụ người dân, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp. Sở hoàn thành, xử lý các vấn đề bức xúc, nổi cộm thuộc ngành quản lý,...

Sở có nhiều mô hình hay, cách làm tốt trong chuyên môn: Ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi quản lý đất đai thông qua kết nối 2 phần mềm; giải pháp cắt giảm thành phần, thủ tục, thời gian, chi phí cho tổ chức, cá nhân từ đó giảm áp lực với cơ quan hành chính; ứng dụng phần mềm Hhmaps chuyển bản đồ địa chính và trích đo địa chính lên Google Earth; tham mưu giải pháp rút ngắn thời gian thẩm định ĐTM (đánh giá tác động môi trường) từ 50 ngày xuống còn 30 ngày,...

Dịp này, Sở TN&MT khen thưởng 3 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết