Tiếng Việt | English

15/11/2019 - 08:48

Bình đẳng giới là chìa khóa để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em

“Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ (PN) và trẻ em” là chủ đề của Tháng hành động Vì bình đẳng giới (BĐG) và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới, diễn ra từ ngày 15/11 đến 15/12/2019, mới được UBND tỉnh phát động.

Tại Long An, qua 12 năm thực hiện Luật BĐG (2007-2019) đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật góp phần làm chuyển biến tích cực nhận thức của xã hội đối với công tác BĐG; vai trò, vị trí của người PN ở cơ quan, gia đình và trong xã hội ngày càng được cải thiện. Mô hình “Nam giới điểm 10” phát huy hiệu quả, có sự sẻ chia với PN trong việc gia đình. Đồng thời, tỉnh ban hành nhiều chính sách quan tâm đến cán bộ nữ, hội viên, trẻ em gái về chính trị, giáo dục, y tế, kinh tế, lao động, văn hóa,... Các nghị quyết, chương trình, đề án phát triển KT-XH có lồng ghép vấn đề BĐG. Nhiều hội viên, PN được hỗ trợ khởi nghiệp, cho vay vốn, cung cấp kiến thức, kỹ thuật sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. PN ngày càng tự tin, được khuyến khích tham gia các hoạt động chính trị, xã hội; khoảng cách về giới được xóa dần,...

Tuy nhiên hiện nay, số lượng và tỷ lệ nữ tham gia làm lãnh đạo, quản lý của các cấp, các ngành trong tỉnh còn ít. Tình trạng bất BĐG và bạo lực đối với PN và trẻ em gái vẫn còn diễn ra ở một số nơi, nhất là vùng sâu, vùng xa. Tỷ số giới tính khi sinh còn chênh lệch giữa trẻ sinh nam và nữ do phong tục, tập quán và tâm lý của các cặp vợ chồng muốn có con trai. Tình trạng ly hôn, nhất là ở các cặp vợ chồng trẻ gia tăng để lại nhiều hệ lụy cho gia đình và xã hội; tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy còn xảy ra đáng báo động;...

BĐG là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. Nước ta đã ban hành Luật BĐG từ năm 2006 thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về công tác BĐG; khẳng định quyết tâm trong việc bảo đảm quyền con người, thực hiện mục tiêu BĐG.

Tuy nhiên, BĐG là vấn đề còn nhiều khó khăn và phức tạp; đang được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm và coi đó là một trong các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế. Thực hiện BĐG phải được tiến hành thường xuyên và lâu dài, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự tham gia của toàn xã hội và của mỗi người dân.

Do đó, tháng hành động BĐG với chủ đề “Chấm dứt bạo lực đối với PN và trẻ em” mang ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội, gia đình, là đợt cao điểm đẩy mạnh công tác truyền thông và các hoạt động vì BĐG và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết