Tiếng Việt | English

26/02/2020 - 15:31

Bình Quới hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội Đảng

Bình Quới là 1 trong 2 xã được huyện Châu Thành, tỉnh Long An chọn làm điểm tổ chức đại hội (ĐH) Đảng cấp cơ sở. Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tích cực thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết, nhất là hoàn thành công trình chào mừng ĐH.

Chuẩn bị chu đáo

Trên tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về ĐH đảng bộ các cấp tiến tới ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã Bình Quới khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức ĐH, thành lập các tiểu ban nhân sự, văn kiện, tổ phục vụ ĐH. Đồng thời, phân công cấp ủy viên phụ trách đôn đốc, giúp đỡ các chi bộ chuẩn bị, tổ chức tốt ĐH chi bộ trực thuộc.

Đoàn kiểm tra của Huyện ủy Châu Thành về công tác chuẩn bị đại hội điểm của Đảng bộ xã Bình Quới

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã - Lê Phong cho biết: Chương trình ĐH của các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, đúng theo quy trình, hướng dẫn của cấp trên. Việc thảo luận đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện ĐH, báo cáo chính trị được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng. Nhân sự khóa mới được thực hiện theo Đề án số 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy. Thời gian ĐH bảo đảm đúng quy định.

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã rất phấn khởi chào đón sự kiện chính trị trọng đại của địa phương. Theo ông Lê Phong, công tác chuẩn bị ĐH Đảng bộ xã cơ bản hoàn thành. Đề án nhân sự đã làm xong 3 bước theo đúng hướng dẫn của Huyện ủy, bảo đảm cơ cấu tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ. Độ tuổi trung bình của các đồng chí ứng cử trong ban chấp hành khóa mới là 39 tuổi. Trình độ chuyên môn, chính trị đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đến nay, báo cáo chính trị, kiểm điểm cấp ủy đã được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá thông qua. Cơ sở vật chất tổ chức ĐH cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Công tác tuyên truyền về ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới ĐH toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh và các cuộc họp của ban ấp, chi, tổ hội.

Để chào mừng ĐH, từ cuối năm 2019, xã triển khai xây dựng công trình nâng cấp đường bêtông ấp Bình Cang. Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Bình Cang - Đường Thị Chín thông tin: “Tuyến đường này xây dựng đã lâu nên còn nhỏ, hẹp, chỉ vừa đủ cho xe máy lưu thông, việc vận chuyển nông sản khá khó khăn. Vì vậy, khi con đường có chủ trương mở rộng, người đồng tình rất cao. Không chỉ hiến đất, người dân còn góp tiền và giám sát thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng”.

Kết quả tích cực

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ xã Bình Quới tập trung lãnh đạo cụ thể hóa nghị quyết ĐH Đảng các cấp thành chương trình hành động phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, từ đó nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân. Nhất là việc thực hiện kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Đường bêtông ấp Bình Cang - công trình chào mừng đại hội của xã đã hoàn thành, đưa vào sử dụng

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, rất nhiều công trình xây dựng kết cấu hạ tầng được xã triển khai thực hiện, góp phần nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Nổi bật là chương trình mở rộng theo chuẩn mới và bêtông hóa các tuyến đường giao thông nông thôn được nhân dân hưởng ứng rất tích cực. Cụ thể, 5 năm qua, xã bêtông hóa các tuyến đường với chiều dài 5.225m, đạt 374% chỉ tiêu nghị quyết, tổng kinh phí thực hiện trên 6 tỉ đồng.

Diện mạo nông thôn khang trang, sạch, đẹp, ý thức bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh của người dân ngày càng nâng lên. Kinh tế tiếp tục phát triển, đặc biệt là lợi nhuận cao từ việc trồng cây thanh long, thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt trên 62 triệu đồng (nghị quyết là 50 triệu đồng). Toàn xã chỉ còn 8 hộ nghèo, chiếm 0,47%. Tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 90%. 5/5 ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. 96% hộ đạt gia đình văn hóa.

Nhìn chung, các chỉ tiêu phát triển KT-XH Nghị quyết ĐH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. An ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định, những vấn đề vướng mắc, bức xúc trong cộng đồng được chỉ đạo, lãnh đạo giải quyết kịp thời, tạo được niềm tin của nhân dân. Đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa đi vào cuộc sống, thực hiện hiệu quả.

Những kết quả trên là nền tảng và cũng là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Quới tiếp tục thi đua, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng phát triển./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết