Tiếng Việt | English

04/07/2018 - 16:30

Bộ đội Biên phòng Long An: Nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết

Một buổi tuần tra bảo vệ biên giới

Một buổi tuần tra bảo vệ biên giới

Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, Đảng ủy Bộ đội biên phòng (BĐBP) Long An tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết (NQ), chỉ thị của các cấp; thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt;...

Đảng ủy BĐBP Long An chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; phối hợp các lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia kịp thời xử lý, giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới; tham mưu chính quyền các huyện, thị xã khu vực biên giới thực hiện tốt nội dung kết nghĩa giữa nhân dân hai bên biên giới, giữa các đồn biên phòng của tỉnh với các tiểu đoàn bộ đội bảo vệ biên giới hai tỉnh Svay Rieng và Prey Veng, Vương quốc Campuchia.

Ngoài ra, lực lượng BĐBP thực hiện hiệu quả công tác vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm khu vực biên giới; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; thực hiện tốt công tác Đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn khu vực biên giới nhân các dịp lễ, tết,...

Các đơn vị đẩy mạnh xây dựng doanh trại chính quy, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tích cực tham gia sản xuất, cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ; duy trì nề nếp, chế độ bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật, tiếp nhận, quản lý, sử dụng vũ khí, không để xảy ra cháy, nổ, mất an toàn;... Mặt khác, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc NQ của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2012-2020 và những năm tiếp theo; thực hiện nghiêm Quy chế công tác cán bộ của Đảng ủy BĐBP tỉnh, bảo đảm dân chủ trong nhận xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Duy trì nghiêm công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên theo Điều lệ Đảng, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; thường xuyên đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; tổ chức thực hiện nghiêm túc NQ các cấp, cụ thể hóa những mục tiêu, nhiệm vụ sát với tình hình thực tế của đơn vị. Cấp ủy các cấp đổi mới phương pháp lãnh đạo, tác phong công tác với phương châm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới,...

Nửa nhiệm kỳ còn lại, Đảng ủy BĐBP tỉnh đề ra một số chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu: Nắm chắc tình hình, điều tra, làm rõ 70% vụ việc, vụ án xảy ra trên địa bàn, xác lập 3-4 chuyên án, xây dựng 14 kế hoạch nghiệp vụ; huấn luyện chiến đấu bảo đảm 100% thời gian, 100% nội dung, 90% quân số; phấn đấu hàng năm có trên 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 70-80 cơ quan, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, kết nạp 15 đảng viên; giảm tỷ lệ vi phạm kỷ luật xuống dưới 0,15% quân số, không có cán bộ chủ chốt các cấp vi phạm kỷ luật. Tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, trên 98% quân số khỏe, không để xảy ra cháy, nổ, mất an toàn khi tham gia giao thông,...

Để hoàn thành các chỉ tiêu, Đảng ủy BĐBP tích cực, chủ động tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới./.

Tuấn Hùng

Chia sẻ bài viết