Tiếng Việt | English

24/02/2020 - 10:26

Bổ nhiệm lãnh đạo Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

Ngày 24/02, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần chủ trì công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Thành Thanh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An từ ngày 01/3/2020

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Long An bổ nhiệm bà Châu Thị Lệ - Trưởng phòng Quản lý Thương Mại  (Sở Công Thương) giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/3/2020; điều động ông Nguyễn Thành Thanh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đến công tác tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/3/2020.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm lại ông Phạm Thanh Bình giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 01/02/2020; tiếp nhận làm công chức không qua thi tuyển và điều động ông Lê Văn Niên – Phó Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh đến công tác tại Thanh tra tỉnh kể từ ngày 01/3/2020, nhiệm vụ cụ thể do Chánh Thanh tra tỉnh phân công.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ và tặng hoa cho đồng chí chuẩn bị nghỉ hưu

Ông Trần Văn Bình – Phó trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cho thôi phụ trách điều hành Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh để tập trung làm nhiệm vụ Phó trưởng ban, kể từ ngày 01/3/2020; từ ngày 01/4/2020, ông Trần Văn Bình sẽ nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần đánh giá cao những đóng góp của ông Trần Văn Bình trong quá trình công tác và mong rằng đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất người đảng viên khi về địa phương. Bên cạnh đó, ông yêu cầu các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ gìn đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đơn vị, góp phần tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết./.

An Kỳ

Chia sẻ bài viết