Tiếng Việt | English

06/11/2019 - 14:56

Bổ nhiệm ông Đỗ Đức Trường giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An

Sáng ngày 06/11, Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An. Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước - Đặng Thị Thủy chủ trì hội nghị.

Ông Đỗ Đức Trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An

Theo quyết định, ông Đỗ Đức Trường - Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bình Phước giữ chức Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Long An, từ ngày 01/11/2019.

Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước - Đặng Thị Thủy chúc mừng đồng chí vừa được bổ nhiệm. Đồng thời, đề nghị đồng chí Đỗ Đức Trường cần cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để cùng cấp ủy và ban lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.

Thanh Nhã

Chia sẻ bài viết