Tiếng Việt | English

19/06/2020 - 21:16

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác hậu cần tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An

Ngày 19/6, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra công tác hậu cần tại Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiểm tra vật chất sẵn sàng chiến đấu tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Hóa

Đoàn chọn Tiểu đoàn 1 - Trung đoàn 738; Ban CHQS huyện Thạnh Hóa và Phòng Hậu cần Bộ CHQS tỉnh để kiểm tra hệ thống văn kiện sổ sách; doanh trại, nơi ăn ở của chiến sĩ, công tác tăng gia sản xuất và công tác quân nhu, xăng dầu, vận tải, quân y, tài chính.

6 tháng đầu năm 2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An quá