Tiếng Việt | English

11/07/2020 - 16:38

Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III, Biên tập viên hạng III

Ngày 11/7, Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức lớp Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III, Biên tập viên hạng III cho các phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Long An và các tỉnh lân cận. Lớp học diễn ra từ ngày 11/7 đến 17/7.

Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin và truyền thông - Đinh Đức Thiện phát biểu khai mạc khóa học

Đối tượng tham gia lớp học là viên chức cần hoàn thiện các điều kiện về tiêu chuẩn để giữ chức danh Phóng viên hạng III và Biên tập viên hạng III; viên chức chuẩn bị thi thăng hạng lên Phóng viên hạng III và Biên tập viên hạng III; làm điều kiện để viên chức tham gia học khóa biên tập viên hoặc phóng viên ở hạng kế tiếp (Hạng II). 

Tham gia lớp học, học viên được bồi dưỡng kiến thức về: Xu hướng phát triển của báo chí xuất bản hiện nay và nhiệm vụ đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực báo chí, xuất bản; Luật Báo chí và tình hình thực hiện Luật Báo chí hiện nay; Đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước hiện nay về báo chí, xuất bản, thông tin đối ngoại; một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động báo chí, xuất bản.

Phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh Long An và các tỉnh lân cận tham gia khóa học

Ngoài ra, học viên cũng được trang bị các kỹ năng phục vụ tác nghiệp như kỹ năng sử dụng kết cấu và ngôn ngữ trong các thể loại tác phẩm báo chí; ngôn ngữ báo chí, biên tập báo chí xuất bản; đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của nhà báo; kỹ năng xác định mục đích, đối tượng và phạm vi đề tài biên tập, đưa tin; kỹ năng xử lý tình huống trong giao tiếp của phóng viên; kỹ năng đưa tin.

Sau khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình “Bồi dưỡng chức danh Phóng viên hạng III” hoặc “Bồi dưỡng chức danh Biên tập viên hạng III”./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết