Tiếng Việt | English

25/09/2019 - 16:34

BTV Tỉnh ủy Long An kiểm tra công tác cán bộ tại Cần Giuộc

Ngày 25/9, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An do Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn đến kiểm tra việc thực hiện công tác cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Long An - Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao việc thực hiện công tác cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và triển khai các quy định, hướng dẫn của tỉnh liên quan đến công tác cán bộ. 

Trong đó, công tác tuyển dụng công chức, viên chức luôn xuất phát từ nhu cầu của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chất lượng đầu vào phải có trình độ đại học trở lên và phù hợp với vị trí việc làm. Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ.

Hàng năm, có trên 95% cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tổng số cán bộ được quy hoạch cấp ủy huyện, xã và lãnh đạo phòng, ban, mặt trận, đoàn thể huyện là 227 người. 

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện có hiệu quả. Đến nay, 100% cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở có trình độ chuyên môn đại học và chính trị trung cấp trở lên. 

Việc đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ được thực hiện trên cơ sở tiêu chuẩn, năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm, gắn với công tác quy hoạch cán bộ theo hướng “đúng người đúng việc”. Huyện bổ nhiệm 33 trường hợp, bổ nhiệm lại 2 trường hợp, giới thiệu ứng cử 14 trường hợp, luân chuyển 8 trường hợp và điều động 48 trường hợp. Đến nay, cấp huyện thực hiện giảm 16 biên chế cán bộ, công chức và cấp xã giảm 204 người hoạt động không chuyên trách.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao việc thực hiện công tác cán bộ của Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc. Ông cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc thực hiện nghiêm công tác đánh giá cán bộ; không bố trí cán bộ thiếu chuẩn; nếu bố trí chức vụ cao hơn phải có trong quy hoạch hoặc quy hoạch chức danh tương đương. Đồng thời, thực hiện tốt công tác chuyển đổi vị trí công tác để tránh tiêu cực; thận trọng trong công tác luân chuyển cán bộ, làm tốt công tác cán bộ cho nhiệm kỳ tới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết