Tiếng Việt | English

27/03/2020 - 10:26

Bừng lên sức trẻ trong cuộc Cách mạng 4.0

Lịch sử dựng nước và giữ nước, đặc biệt là trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, tuổi trẻ luôn giữ vai trò quan trọng, thể hiện tinh thần, khí phách của mình, xả thân vì Tổ quốc. Đã có nhiều tấm gương anh hùng tuổi trẻ, anh hùng trong thời kỳ đổi mới.

Tuổi trẻ Việt Nam chiếm số đông trong dân số cả nước. Đây chính là lực lượng giúp nước ta ở trong thời kỳ dân số vàng. Điều đó cho thấy, sức mạnh của tuổi trẻ hiện nay tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0).

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có không ít bạn trẻ còn thờ ơ với thời cuộc, sống ích kỷ, hưởng thụ, phai nhạt lý tưởng, thiếu nhiệt huyết, bị ảnh hưởng xấu từ những trang web, mạng xã hội, sa đà vào các tệ nạn xã hội, ỷ lại quá nhiều vào cha mẹ, đôi khi tôn thờ thái quá chủ nghĩa vật chất,... sống lãng phí tuổi trẻ của mình.

Hiện nay, cuộc Cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, nhất là ở những nước phát triển và những nước đang phát triển. Đây là cuộc cách mạng về sản xuất thông minh dựa trên các thành tựu đột phá trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano,… với nền tảng là các đột phá của công nghệ số. Cuộc Cách mạng 4.0 không phải là chuyện tương lai mà là câu chuyện của hiện tại. Việt Nam dù xuất phát sau nhưng cũng không nằm ngoài sự cuốn hút của cuộc cách mạng này. Việt Nam có thể nhân đó vươn lên và trở thành một trong những nước có những thành công đáng kể trong cuộc Cách mạng 4.0.

Vốn có truyền thống tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và phát triển, sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam nhất định sẽ bừng lên, đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ nano, công nghệ số,… để góp phần thực hiện cuộc Cách mạng 4.0, đưa đất nước ngày càng phát triển theo đường lối đổi mới của Đảng./.

Nguyễn Minh Khuê

 

Chia sẻ bài viết