Tiếng Việt | English

06/08/2020 - 09:52

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Kiến Tường thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm thắng lợi

Với tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là tiền đề quan trọng để thị xã tiếp tục nỗ lực, phấn đấu xây dựng đô thị loại III trong nhiệm kỳ tới.

24/24 chỉ tiêu đạt và vượt

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ thị xã tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đồng thời, tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc các NQ, chỉ thị, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân; xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, kịp thời đưa NQ vào cuộc sống.

NQĐH Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 xác định 24 chỉ tiêu chủ yếu. Đến nay, 100% chỉ tiêu NQ đều đạt và vượt, trong đó có 14 chỉ tiêu vượt so với kế hoạch. Nổi bật, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt 15,8% (NQ 12%); tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ước đạt 10,9%/năm (NQ 8,2%); cuối năm 2019, toàn thị xã chỉ còn 311 hộ nghèo, giảm 144 hộ so với đầu nhiệm kỳ,…

Hệ thống trường học tiếp tục được đầu tư (Trong ảnh: Khởi công xây dựng Trường THPT Thiên Hộ Dương)

Tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 18 ngàn tỉ đồng. Thương mại - dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp ổn định theo hướng chất lượng cao, ứng dụng công nghệ cao. Bộ mặt đô thị và nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. 8/8 xã, phường đã được công nhận đạt chuẩn văn hóa, văn minh đô thị. 5/5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trở lại Thạnh Trị, 1 trong 3 xã biên giới của thị xã, không khó để nhận ra sự đổi thay của vùng quê một thời nghèo khó. Hệ thống điện, đường, trường, trạm đều được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập, chăm sóc s