Tiếng Việt | English

15/02/2020 - 10:10

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên nghỉ học hết tháng 2/2020

Vừa qua, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Long An trình UBND tỉnh xin chủ trương cho học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ học đến hết tháng 2/2020 do dịch Covid-19 gây ra.

Học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghỉ học hết tháng 2/2020

Trước mức độ nguy hiểm và sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh thống nhất chủ trương trên. Đây là một trong những biện pháp phòng, chống dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết