Tiếng Việt | English

23/12/2015 - 08:34

Các trường đại học phải giảm, tiến tới dừng tuyển sinh hệ cao đẳng

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 32 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học.

Theo Thông tư này, việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh tối đa của cơ sở giáo dục đại học sẽ dựa trên 3 tiêu chí, thay bằng 2 tiêu chí như trước đây.

3 tiêu chí gồm: Số sinh viên tính trên một giảng viên quy đổi theo khối ngành; diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo thuộc sở hữu của cơ sở giáo dục đại học tính trên một sinh viên chính quy và quy mô sinh viên chính quy tối đa của các cơ sở giáo dục đại học.

Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2015

Hàng năm, các cơ sở giáo dục đại học xác định chỉ tiêu tuyển sinh phải đáp ứng đồng thời cả 3 tiêu chí này. Các cơ sở giáo dục đại học không được đào tạo cao đẳng, trung cấp, trừ các cơ sở giáo dục đại học thuộc khối ngành II và các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có cơ sở đào tạo cao đẳng, trung cấp khối ngành I.

Cơ sở giáo dục đại học đang đào tạo cao đẳng mỗi năm phải giảm chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo cao đẳng ít nhất 30% so với chỉ tiêu năm 2015 để dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2020.

Cơ sở giáo dục đại học đang đào tạo trung cấp phải dừng tuyển sinh đào tạo trình độ này trước năm 2017.

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy được xác định không quá 15% chỉ tiêu chính quy đối với khối ngành VI; không quá 20% chỉ tiêu chính quy đối với các khối ngành khác.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vừa làm vừa học; liên thông đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học; văn bằng hai đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học được xác định không quá 30% tổng chỉ tiêu tuyển sinh sinh viên chính quy đã xác định của cơ sở giáo dục đại học.

Việc giao nhiệm vụ đào tạo để nâng chuẩn giáo viên, nâng cao trình độ cán bộ y tế, đào tạo trong lĩnh vực nghệ thuật, nông lâm thủy sản và một số trường hợp đặc biệt khác sẽ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/2/2016./.

Thu Hiền/VOV-Trung tâm Tin

Chia sẻ bài viết