Tiếng Việt | English

20/07/2017 - 10:51

CẢM TẠ

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

- Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Long An;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;

- Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam; các ban, ngành, đoàn thể huyện Châu Thành; Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã An Lục Long;

- Các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh;

- Chi ủy, Ban Biên tập, các đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Báo Long An;

- Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, thân bằng quyến thuộc, thông gia đến viếng, chia buồn và tiễn đưa linh cữu mẹ, bà chúng tôi là cụ bà Trương Thị Trâm, hưởng thọ 85 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối, có điều chi sơ suất xin được niệm tình lượng thứ.

Con rể Lê Hồng Thương và gia đình đồng cảm tạ!

Chia sẻ bài viết