Tiếng Việt | English

20/05/2020 - 09:05

Cán bộ, đảng viên làm việc phải đến nơi, đến chốn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở: “Nếu dân đói, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân rét, Đảng và Chính phủ có lỗi; nếu dân dốt, Đảng và Chính phủ có lỗi”. Để củng cố lòng tin của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên (CBĐV) phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Đảng, Chính phủ giao việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, CBĐV cũng phải vượt khó khăn, làm đến nơi, đến chốn.

Thời gian qua, đa số CBĐV luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, giải quyết kịp thời những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, được nhân dân tin yêu. Tuy nhiên, một số CB chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện một số chủ trương chưa thật sự hiệu quả. Thậm chí, nhiều nơi, nhiều công trình phúc lợi xã hội vừa mới hoàn thành nhưng đưa vào sử dụng chưa bao lâu lại hư hỏng, phải tu sửa,… gây bức xúc trong nhân dân.

Để thể hiện rõ trách nhiệm của mình, mỗi CBĐV phải hiểu những khó khăn, cực khổ của người dân; phải chăm lo lợi ích chính đáng, thiết thực cho nhân dân; tích cực, tự giác hoàn thành tốt mọi công việc được giao với tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm... Mỗi CBĐV phải nghiên cứu, tìm hiểu, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của từng địa phương, đơn vị; đồng thời phải đi sâu tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền, hướng dẫn, động viên thực hiện một cách hiệu quả. Mặt khác, CBĐV phải mạnh dạn đấu tranh chống tiêu cực, nhất là nạn tham nhũng, quan liêu để góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, luôn được nhân dân tin tưởng./.

Đoàn Xê

Chia sẻ bài viết