Tiếng Việt | English

11/09/2020 - 07:46

Cần chú trọng tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 10/9, Đoàn Kiểm tra liên ngành tỉnh Long An về công tác cải cách hành chính (CCHC), kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) do Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức làm phó đoàn có cuộc làm việc với huyện Cần Giuộc.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức đề nghị cần giữ vững, cải thiện các kết quả cải cách hành chính ngày càng tốt hơn trong thời gian tới

Đến nay, UBND huyện triển khai thực hiện 20/27 nhiệm vụ của năm 2020, những nhiệm vụ còn lại, các đơn vị trong huyện đang triển khai thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Huyện kịp thời tổ chức cập nhật và niêm yết lại bộ TTHC cấp huyện với 47 lĩnh vực, 273 TTHC, yêu cầu UBND cấp xã niêm yết bộ TTHC cấp xã với 30 lĩnh vực, 140 TTHC và Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Ngoài ra, yêu cầu các cơ quan, đơn vị Công an, Bảo hiểm xã hội công bố TTHC gồm các lĩnh vực thuộc thẩm quyền.

Về kết quả giải quyết theo Bộ TTHC, đã giải quyết 34.336 hồ sơ, trong đó đúng hạn và trước hạn là 99,56%, quá hạn chiếm 0,44%.

Nhìn chung, công tác CCHC được tập trung thực hiện, tiếp tục khắc phục khó khăn, hạn chế trong triển khai, vận hành Trung tâm Hành chính công nhằm tăng tính công khai, minh bạch và nâng cao chất lượng phục vụ đối với tổ chức, cá nhân đến liên hệ giải quyết TTHC; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh, phát huy kết quả thực hiện. Việc hiện đại hóa nền hành chính được chú trọng đầu tư, nâng cấp; nhận thức về thực hiện CCHC của cán bộ, công chức và người dân được nâng lên.

Kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại thị trấn Cần Giuộc

Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức nhận định địa phương thực hiện tốt về triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; xây dựng, duy trì thực hiện phần mềm quản lý văn bản, điều hành; chữ ký số, phần mềm quản lý quản lý công chức – viên chức; tuy nhiên, đề nghị cần cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác. Ngoài ra, thực hiện phần mềm một cửa điện tử khá tốt nhưng ở cấp xã, hồ sơ thực tế trên giấy và phần mềm cần đúng quy trình, tránh xử lý không đúng thực chất.

Đặc biệt, huyện cần có sự tập trung chỉ đạo thực hiện phát sinh hồ sơ tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, tăng cường tuyên truyền để người dân nắm bắt và thực hiện. Đồng thời, công bố, niêm yết Bộ TTHC kịp thời, đúng quy định; tránh việc thừa hoặc thiếu thành phần hồ sơ.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ cần nắm rõ yêu cầu danh mục theo lĩnh vực phụ trách, tránh gây phiền hà cho người dân. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức; mặc dù địa phương đạt nhiều kết quả khả quan trọng nhưng để duy trì, phát huy hiệu quả cần có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị để giữ vững, cải thiện các kết quả CCHC ngày càng tốt hơn trong thời gian tới.

Trước đó, đoàn kiểm tra thực tế công tác CCHC, kiểm soát TTHC tại UBND thị trấn Cần Giuộc./.

Phạm Ngân

 

Chia sẻ bài viết