Tiếng Việt | English

23/12/2015 - 09:40

Hòa Phú xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

Cần chú trọng tiêu chí an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường

Đoàn công tác Trung ương do nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ông, cố vấn Ban chỉ đạo Trung ương về xây dựng nông thôn - Lê Huy Ngọ làm trưởng đoàn đến làm việc và kiểm tra về xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tại xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.


Đoàn đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Phú trong việc triển khai và thực hiện chủ trương XDNTM

Hòa Phú là một trong những xã đầu tiên của Châu Thành được tỉnh công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới và hiện nay được huyện chọn làm điểm xây dựng mô hình xã NTM kiểu mẫu.

Thời gian qua, Đảng ủy, chính quyền xã tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với các chỉ tiêu cụ thể như: Hằng năm, xã phải đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã hội, 100% hộ gia đình có nhà ở kiên cố đạt chuẩn của Bộ xây dựng, không còn hộ cận nghèo, thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/năm, 100% hộ gia đình áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả, cùng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không có hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, cột cờ chuẩn và treo cờ theo quy định.

Hòa Phú chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng và cảnh quan môi trường nông thôn, bảo đảm đến năm 2020, toàn xã có 80% hộ dân sử dụng nước qua lắng lọc, 100% hộ gia đình có nhà tiêu, nhà tắm, hồ nước hợp vệ sinh, sử dụng điện thường xuyên an toàn. 100% đường giao thông đạt chuẩn bảo đảm đi lại và vận chuyển hàng hóa, kênh nội đồng thông thoáng bảo đảm nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất. Đầu tư xây dựng nghĩa trang theo quy hoạch. 100% hộ dân tham gia bảo vệ môi trường, các tuyến đường nông thôn phải xanh, sạch, đẹp. Xã đề ra 5 giải pháp cụ thể thực hiện Đề án, song song với việc phát động toàn dân, tạo ra cuộc vận động xã hội sâu rộng và được sự đồng thuận của nhân dân để XDNTM kiểu mẫu. Nguồn vốn thực hiện Đề án hơn 74 tỉ đồng, trong đó, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên 35 tỉ đồng.

Trong XDNTM, đến nay, toàn huyện có 5 xã gồm: Dương Xuân Hội, Hòa Phú, Bình Quới, Long Trì, Phước Tân Hưng đạt chuẩn quốc gia về NTM, 2 xã Thuận Mỹ và Phú Ngãi Trị vừa đạt 19/19 tiêu chí NTM, các xã còn lại đạt từ 14 đến 17/19 tiêu chí xã NTM.

Ông Lê Huy Ngọ đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành cũng như xã Hòa Phú trong quá trình triển khai và thực hiện chủ trương XDNTM. Ông trao đổi về giải pháp, cách làm, lộ trình thực hiện nâng chất lượng 19 tiêu chí xã NTM, trong đó, yêu cầu địa phương chú ý tiêu chí an ninh, trật tự xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển sản xuất gắn liền với các hình thức hợp tác mới có hiệu quả để không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân./.

Hoàng Hồ

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích