Tiếng Việt | English

11/05/2018 - 16:28

Cần có giải pháp đột phá trong phòng, chống tham nhũng

Thời gian qua, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) về phòng, chống tham nhũng (PCTN) được đẩy mạnh thực hiện từ tỉnh đến cơ sở, gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, từ đó, số vụ việc tiêu cực, tham nhũng giảm hẳn so với năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trong buổi họp tiếp công dân

Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần trong buổi họp tiếp công dân

Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tổ chức TTPBGDPL về PCTN cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân. Năm 2017 thực hiện 3.349 cuộc với hơn 94.000 lượt người dự. Trường Chính trị đưa Luật PCTN vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng học viên, thực hiện 14 lớp với 1.113 học viên. Từ năm học 2013-2014, ngành Giáo dục và Đào tạo đưa nội dung PCTN vào chương trình giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, 47/47 trường THPT với 111 giáo viên dạy môn Giáo dục công dân được tập huấn kiến thức cơ bản về PCTN. Toàn bộ học sinh khối THPT được học về Luật PCTN; chỉ riêng năm học 2016-2017, gần 40.000 học sinh THPT được giảng dạy về PCTN.

Bên cạnh đó, việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị cũng góp phần hiệu quả trong PCTN. Năm qua, các ngành chức năng của tỉnh tiến hành 70 cuộc kiểm tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về chế độ, định mức, tiêu chuẩn hoạt động của các cơ quan, đơn vị, qua đó phát hiện UBND xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa chi sai và thu hồi số tiền gần 8,4 tỉ đồng. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Thạnh thực hiện nộp lại quà tặng theo đúng quy định 2 trường hợp. Toàn tỉnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác 271 trường hợp. Năm 2017, thực hiện kê khai, công khai tài sản, thu nhập của 9.852 người, đạt 100% theo quy định. Theo Chánh Thanh tra tỉnh - Phan Hữu Hạnh, năm 2017, cơ quan thẩm quyền thực hiện xử lý trách nhiệm 6 người đứng đầu cơ quan, đơn vị để cấp dưới vi phạm tiêu cực, tham nhũng.

Năm 2017, xảy ra 3 vụ, số tiền vi phạm gần 2,2 tỉ đồng, tình hình tham nhũng giảm so năm 2016 cả về số vụ, tính chất và mức độ vi phạm, giảm 5 vụ (3/8), số tiền giảm hơn 1 tỉ đồng (2,2/3,4 tỉ đồng).

Cải cách thủ tục hành chính góp phần PCTN có hiệu quả. (Ảnh minh họa)

Cải cách thủ tục hành chính góp phần phòng, chống tham nhũng có hiệu quả. (Ảnh minh họa) 

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, năm 2017, mặc dù đạt kết quả khả quan về nhiều mặt của công tác PCTN, tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa cao, công tác TTPBGDPL về PCTN cần phải tăng cường hơn nữa trong nhân dân. Một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn chậm xây dựng chương trình, kế hoạch PCTN. Để công tác PCTN năm 2018 đạt hiệu quả cao hơn, các cấp, các ngành cần có giải pháp đột phá về PCTN ở đơn vị, địa phương mình quản lý. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác PCTN. Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phòng ngừa tham nhũng, trọng tâm là công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, chú trọng: Kê khai và công khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức, minh bạch trong chuyển đổi vị trí công tác, bổ nhiệm chức vụ. Tăng cường thực hiện thanh tra công vụ trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong giải quyết đơn, thư liên quan đến tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Để PCTN hiệu quả, ngành chức năng tập trung phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng theo tinh thần xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách./.

Năm 2017, Thanh tra tỉnh tiếp nhận 17 tin tố giác tội phạm tham nhũng qua đường dây nóng. Cơ quan thanh tra chuyển cơ quan điều tra 3 vụ qua hoạt động thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm về tham nhũng. Số vụ thụ lý điều tra về án tham nhũng là 7 vụ, 7 bị can. Truy tố 6 vụ, 6 bị can. Xét xử 5 vụ, 5 bị can. Mức án thấp nhất đã tuyên cải tạo không giam giữ 18 tháng, mức án cao nhất đã tuyên 6 năm tù.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết