Tiếng Việt | English

10/10/2018 - 16:24

Cần đánh giá, xếp loại cải cách hành chính cấp xã hàng năm

Ngày 10/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Long An do Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm làm Trưởng đoàn có cuộc làm việc với UBND huyện Đức Huệ về triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn giai đoạn 2016-2018.

Đoàn giám sát việc thực hiện cải cách hành chính tại xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ

Kết thúc cuộc giám sát, ông Nguyễn Minh Lâm yêu cầu, địa phương cần làm tốt công tác đánh giá, xếp loại CCHC cấp xã hàng năm. Qua đó, giúp cho các địa phương trên địa bàn kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục những khó khăn, hạn chế; đồng thời, phát huy, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong CCHC.

Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục thực hiện kiểm tra, rà soát, tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; cập nhật kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, bảo đảm các TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định; đẩy mạnh hơn nữa công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước;…

Buổi làm việc của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Nguyễn Minh Lâm với lãnh đạo UBND huyện Đức Huệ


Trả hồ sơ cho người dân tại Trung tâm Hành chính công huyện Đức Huệ

Đến nay, 100% phòng, ban trực thuộc UBND huyện được kết nối mạng LAN; 100% xã, thị trấn có đường truyền Internet cáp quang và wifi phủ sóng. Huyện được cấp 139 hộp thư điện tử với tỷ lệ sử dụng thường xuyên trên 90%;…

Một số khó khăn, hạn chế của huyện trong thực hiện CCHC cần khắc phục trong thời gian tới: Cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị đều kiêm nhiệm nhiều việc nên công tác kiểm soát chưa được chủ động, kịp thời; một số lãnh đạo phòng chuyên môn, chủ tịch UBND xã trên địa bàn chưa thực sự quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính Nhà nước;…/.

Sông Măng

Chia sẻ bài viết