Tiếng Việt | English

18/10/2019 - 11:27

Cần Đước: 9 tháng đầu năm 2019, công tác hòa giải cơ sở đạt trên 90%

Ngày 18/10, UBND huyện Cần Đước, tỉnh Long An tổ chức tổng kết Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác hòa giải cơ sở năm 2019. Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Văn Quang Hùng chủ trì hội nghị.

Đại biểu tham dự hội nghị

Đại biểu tham dự hội nghị  

Năm 2019, UBND huyện Cần Đước ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan cấp huyện, Chủ tịch UBND xã, thị trấn tập trung giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo phát sinh, tồn đọng kéo dài. UBND huyện tổ chức triển khai các văn bản mới; mở 35 lớp tuyên truyền giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo với trên 1.000 lượt người dự, 1 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức cấp xã - thị trấn với trên 70 lượt người.

Công tác tiếp công dân của huyện được thực hiện khá tốt, qua đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết thấu đáo những vấn đề người dân quan tâm. UBND huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt việc phân loại, xử lý đơn thư, đảm bảo kịp thời, đúng quy trình. Nội dung đơn thư đều được các ngành thẩm tra, xác minh, có văn bản giải quyết cụ thể theo thẩm quyền.

Công tác hòa giải cơ sở triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, gắn liền với việc thực hiện công tác tư pháp. Qua đó, các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải cơ sở và các văn bản pháp luật thông qua hội nghị triển khai văn bản mới, sinh hoạt Câu lạc bộ pháp luật, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.  

Trong 9 tháng đầu năm 2019, các xã, thị trấn tiếp nhận 101 vụ, hòa giải thành 93 vụ, (đạt trên 92%), kịp thời giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm.

Chủ tịch UBND huyện - Huỳnh Văn Quang Hùng biểu dương nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành Tư pháp huyện, đặc biệt là lực lượng hòa giải viên ở cơ sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Ông yêu cầu đội ngũ cán bộ cơ sở cần nắm chắc các văn bản pháp luật, kịp thời, tham mưu cho lãnh đạo giải quyết tốt công tác hòa giải, hạn chế mâu thuẫn trong nhân dân, giảm phát sinh các vụ việc tiêu cực, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự địa phương./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết