Tiếng Việt | English

14/11/2019 - 15:39

Cần Đước đủ điều kiện công bố hết dịch tả heo Châu Phi

Hiện nay, tình hình dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An ổn định, đủ điều kiện để công bố hết dịch.

Người chăn nuôi thực hiện các biện pháp vệ sinh chuồng trại để đề phòng dịch bệnh

Từ tháng 7 đến tháng 11/2019, huyện Cần Đước, tỉnh Long An phát hiện 380 ổ dịch tả heo Châu Phi, số heo tiêu hủy là 5.300 con (chiếm trên 50% tổng số đàn heo), tất cả xã, thị trấn đều có ổ dịch.

Hiện nay, tình hình dịch tả heo Châu Phi được kiểm soát, đủ điều kiện để công bố hết dịch. Ngành Nông nghiệp huyện tiếp tục theo dõi và chuẩn bị hồ sơ để công bố hết dịch.

Tuy tình hình dịch bệnh ổn định nhưng người chăn nuôi còn thận trọng trong tái đàn nhằm tránh thiệt hại khi dịch bệnh vẫn trong thời gian diễn biến phức tạp./.

Kim Khánh - Kim Thoa

Chia sẻ bài viết