Tiếng Việt | English

12/06/2017 - 10:32

Cần Đước: Những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ môi trường

Những tháng đầu năm 2017, lãnh đạo huyện Cần Đước, tỉnh Long An tập trung chỉ đạo công tác xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp với quyết tâm làm thay đổi rõ nét cảnh quan môi trường, góp phần nâng chất huyện văn hóa.

Thường trực Huyện ủy cùng lãnh đạo xã Tân Ân trồng cây, góp phần xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp

Lãnh đạo huyện Cần Đước xác định: Bảo vệ môi trường (BVMT) là công tác trọng tâm nhằm tạo nên môi trường sống trong lành, bảo đảm sự phát triển bền vững của địa phương.

Từ nhận thức trên, năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 29-CT/HU, ngày 04/8/2014 về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp, giữ gìn văn minh đô thị. Chỉ thị tập trung vào 3 vấn đề chính: Hạn chế ô nhiễm môi trường trong sản xuất, chăn nuôi; thu gom, xử lý rác thải và trồng cây xanh; tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

Nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm trong sản xuất, chăn nuôi, các ngành chức năng huyện và lãnh đạo các xã tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các trang trại trong quá trình sản xuất, các đoàn thể lập nhiều dự án hỗ trợ người chăn nuôi áp dụng các biện pháp khoa học, hạn chế tình trạng ô nhiễm.

Ngoài việc vận động nông dân áp dụng các biện pháp sản xuất hạn chế sử dụng phân hóa học, thuốc bảo vệ thực vật, ngành nông nghiệp còn triển khai các chương trình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hạn chế việc đốt rơm rạ mùa khô,... Với các biện pháp đồng bộ nêu trên đã giảm đến mức thấp nhất tình trạng ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Việc thu gom, xử lý rác thải khu vực chợ, khu dân cư cũng có những chuyển biến tích cực. Việc thu gom, xử lý rác được đưa vào quy ước ấp, khu phố văn hóa, từng bước tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân.

Đặc biệt, ngoài việc tổ chức thu gom rác, vận động người dân bảo đảm vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, trồng trọt thì việc tạo các mảng xanh là một trong những thành tích nổi bật của huyện Cần Đước những năm gần đây.

Trồng thêm một cây xanh là góp phần BVMT, đó không chỉ là khẩu hiệu mà còn là hành động của tất cả người dân Cần Đước nhằm chung tay BVMT, xây dựng cảnh quan môi trường theo tinh thần Chỉ thị 29-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về BVMT.

Để có được những khóm hoa xinh tươi, những tuyến đường hoa thật đẹp là cả quá trình thay đổi nhận thức của mỗi người, mỗi gia đình trong việc chung tay xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn, trong đó có vai trò quan trọng của MTTQ và các đoàn thể.

Năm 2016, thực hiện Chỉ thị 29-CT/HU và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên MTTQ xây dựng kế hoạch và thực hiện một công trình cụ thể, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn: Hội Nông dân huyện tập trung thực hiện mô hình “Đường quê an toàn” vừa bảo đảm an toàn giao thông, vừa góp phần làm cho các tuyến giao thông xanh, sạch, đẹp; Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn triển khai mô hình “Xanh ngõ, đẹp nhà”, công trình “Đường xanh, nhà đẹp”; Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức “Ngày chủ nhật xanh” trồng cây ở các công viên, thu gom rác, vận động mọi người tham gia BVMT,... 

Những tuyến đường hoa, góp phần tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp 

Phát huy kết quả, những tháng đầu năm 2017, lãnh đạo huyện tập trung chỉ đạo công tác xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp với quyết tâm làm thay đổi rõ nét cảnh quan môi trường, góp phần nâng chất huyện văn hóa. Trong tháng 5, tất cả tuyến đường trọng điểm trên địa bàn được trồng trên 3.000 cây Hoàng yến, xà cừ, dầu, sưa.

Số cây xanh được trồng không chỉ sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện mà còn được thực hiện theo phương thức xã hội hóa do nhiều công ty, xí nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa phương đóng góp kinh phí, cùng tham gia trồng, chăm sóc cây xanh và tự động viên, nhắc nhở nhau giữ gìn cây xanh, hạn chế vứt rác, BVMT. 

Thông qua việc thực hiện trồng cây xanh, những tuyến đường hoa, người dân hạn chế đổ rác bừa bãi, việc chăm chút khuôn viên gia đình cũng được mọi người quan tâm nhiều hơn, tạo nên sự chuyển biến nhiều mặt đời sống xã hội, góp phần giữ vững và nâng chất huyện văn hóa, xứng đáng là huyện Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. Tất cả chung tay BVMT vì cuộc sống tốt đẹp cho hôm nay và mai sau./. 

Huỳnh Nguyên

Chia sẻ bài viết