Tiếng Việt | English

05/11/2018 - 15:12

Cần Đước: "Nóng" tình trạng phân lô, bán nền

Theo số liệu từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Long An, từ đầu năm 2017 đến tháng 8/2018, trên địa bàn huyện Cần Đước hình thành 69 điểm dân cư, tổng diện tích là 67,4ha với 5.443 lô nền.

Một điểm dân cư tập trung tại huyện Cần Đước

Các điểm dân cư tập trung chủ yếu tại các xã: Long Cang, Long Định, Long Trạch, Long Hòa, Long Khê, Long Sơn, Tân Trạch, Tân Lân, Mỹ  Lệ, Phước Vân, Phước Đông và thị trấn Cần Đước.

Qua công tác kiểm tra cho thấy, các điểm dân cư hình thành do UBND huyện thẩm định hồ sơ chuyển mục đích thiếu chặt chẽ, chưa xác minh, làm rõ nhu cầu của người sử dụng đất, dẫn đến hình thành nhiều thửa đất với diện tích lớn.

Đặc biệt, có trường hợp thẩm định nhu cầu cho cá nhân thực hiện phân lô, xẻ nền đầu tư khu dân cư nông thôn tập trung; phê duyệt mặt bằng tổng thể cho cá nhân đầu tư phân lô, tách thửa thực hiện dự án khu dân cư nông thôn tập trung mà không hướng dẫn thực hiện thủ tục đúng quy định; không hướng dẫn cá nhân, tổ chức đầu tư thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

Ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Cần Đước kiểm điểm trách nhiệm với tư cách người đứng đầu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thiếu sâu sát, kiểm tra. Đồng thời, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan trong công tác tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; cho phép hình thành các điểm, khu dân cư tập trung nhưng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục và phải nhanh chóng khắc phục sai phạm theo quy định./.

Minh Đăng

Chia sẻ bài viết